Jihomoravský kraj

OE Odbor ekonomický

31.05.2019

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu JMK na období 2020-2022

31.05.2019

Návrh Závěrečného účtu JMK za rok 2018

05.06.2019

Rozpočtová opatření JMK 2019

08.01.2019

Rozpočet JMK na rok 2019

07.01.2019

Informace o vývoji rozpočtu Jihomoravského kraje za 1.-3. čtvrtletí 2018

02.01.2017

1. Činnost odboru

08.01.2018

2. Právní předpisy a metodika

19.12.2017

3. Strategické dokumenty

02.01.2017

4. Kontakty

Jmenný seznam pracovníků, telefonní čísla, e-mailové adresy. 

30.05.2017

Monitor - informace o rozpočtu a účetnictví JMK

Odkaz na informační portál Ministerstva financí, umožňující volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím všech úrovní státní správy a samosprávy. Obsahuje mimo jiné informace o hospodaření Jihomoravského kraje a obcí na území Jihomoravského kraje v minulých obdobích. 

28.06.2018

Střednědobý výhled rozpočtu JMK na období 2019 - 2021

29.06.2017

Střednědobý výhled rozpočtu JMK na období 2018 - 2020

28.06.2018

Závěrečný účet JMK za rok 2017

18.12.2018

Rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací zřizovaných Jihomoravským krajem

včetně jejich návrhů zveřejňovaných v souladu s § 28a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, před projednáním Radou Jihomoravského kraje