Jihomoravský kraj

Informace pro uchazeče o zaměstnání na Krajském úřadu Jihomoravského kraje

V souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů se volná pracovní místa na pozice úředníků Krajského úřadu Jihomoravského kraje (s výjimkou volných pracovních míst, u kterých se sjednává pracovní poměr na dobu určitou např. z důvodu zástupu za mateřskou dovolenou, dlouhodobou pracovní neschopnost apod.) obsazují pouze výběrovým řízením.

 

Výběrové řízení na každé volné pracovní místo úředníka, u kterého bude pracovní poměr sjednán na dobu neurčitou nebo vznikne jmenováním, vyhlašuje ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje, a to:

 

Přihláška do výběrového řízení se v případě zájmu zasílá na konkrétní vypsané výběrové řízení poštou nebo předává v podatelně krajského úřadu. 

Uchazeč/ka, který/á se hlásí na některé inzerované pracovní místo musí splňovat předpoklady a požadavky stanovené pro dané výběrové řízení. Současně je nutné, aby uchazeč/ka zaslal/a společně s přihláškou všechny náležitosti podle vypsaného oznámení o vyhlášení výběrového řízení.

Žádosti o zaměstnání, které nebudou konkrétně reagovat na některé ze zveřejněných výběrových řízení, budou oddělením personálních věcí a vzdělávání odboru kancelář ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje vráceny odesílatelům. 

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Poskytnuté osobní údaje bude správce (Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno IČO: 70888337) zpracovávat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely výběrového řízení. Osobní údaje budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Subjekt údajů (uchazeč) má právo na přístup k osobním údajům ve smyslu § 12 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů, a pokud se domnívá, že správce zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s ochranou jeho soukromého života či v rozporu se zákonem, může dle § 21 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů požadovat po správci vysvětlení nebo aby vzniklý stav odstranil.

 Přílohy:

 
1. VZOR - Přihláška k výběrovému řízení


2. Čestné prohlášení

- přikládá se pouze k přihlášce do výběrového řízení na místo vedoucího úředníka a nevztahuje se na občany narozené po 1. 12. 1971

- v souladu s ustanovením § 4 , odst. 3) zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky

 

3. VZOR - Žádost o vydání lustračního osvědčení

- přikládá se pouze k přihlášce do výběrového řízení na místo vedoucího úředníka a nevztahuje se na občany narozené po 1. 12. 1971

- v souladu s ustanovením § 4, odst. 1) zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky

 

Kontakty na referentky oddělení personálních věcí a vzdělávání: