Jihomoravský kraj

Granty a dotace EU

22.11.2018

Společná přeshraniční spolupráce ve zdravotnictví Dolní Rakousko – Jihomoravský kraj – Jihočeský kraj

27.06.2018

Transformace DOZP Zámek Břežany p. o. "Otevřený zámek"

02.08.2018

Lávka přes řeku Moravu včetně přístupové komunikace v archeologickém parku Mikulčice - Kopčany

12.04.2018

Srdce v domě, příspěvková organizace – Transformace I. etapa

03.05.2019

Regionálne poradenské centrum SK–CZ

29.10.2018

Smart Akcelerátor v Jihomoravském kraji OP VVV

15.02.2019

Krajský akční plán vzdělávání Jihomoravského kraje

09.05.2019

Poskytování bezplatné stravy dětem - OP PMP

03.05.2019

Program INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika 2014–2020

06.05.2019

OP INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020

06.03.2018

SoMoPro 3

15.04.2019

Kotlíkové dotace - Operační program Životní prostředí

31.03.2015

OPERAČNÍ PROGRAM ESPON 2020

31.03.2015

OPERAČNÍ PROGRAM MEZIREGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE INTERREG EUROPE

31.03.2015

OP NADNÁRODNÍ SPOLUPRÁCE DANUBE

31.03.2015

INTERREG - NADNÁRODNÍ A MEZIREGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE 2014 - 2020