Jihomoravský kraj

Veřejné vyhlášky

19.01.2018

Odvolací rozhodnutí ve věci odvolání x R SÚ Břeclav o umístění stavby ""Stavba č. 7127 - Přípojky sond CA, PZP Tvrdonice - I.etapa" na poz.k.ú. Tvrdonice

(pdf, 575 kB) 

17.01.2018

OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/42 a I/50 Brno, ulice Ostravská, uzavírka II/374 mosty

(zip, 4,46MB) 

16.01.2018

Stanovení - I/23 oprava mostu ev.č. 602-001

(zip, 3,66 MB) 

12.01.2018

Návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici I/47 - pasport

(pdf, 57 MB) 

09.01.2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/42 a I/42H

(zi, 6,90 MB) 

05.01.2018

OOP PÚP Brno údržba VO

(zip, 2,03 MB) 

05.01.2018

OOP PÚP I/43 Závist uzavírka

(zip, 1,37 MB) 

05.09.2017

oznámení o možnosti převzít písemnost - přerušení řízení o odstranění stavby "zahradní chatka, přípojka NN" na poz.k.ú. Hroznová Lhota

(pdf, 289 kB) 

17.02.2017

Návrh stanovení místní úpravy provozu I/23 Zastávka u Brna - bezpečné přechody

(zip, 1 MB)