Jihomoravský kraj

Veřejné vyhlášky

15.08.2018

Oznámení o možnosti převzít písmnost - zahájení přezkumného řízení R SÚ Břeclav o umístění stavby "Komunikace, technická infrastruktura, Ladná, lokalita Palašovské příděly" na poz.k.ú. Ladná - Martínek M.

(pdf, 534 kB) 

15.08.2018

OOP - Stanovení přechod. DZ na sil. I/55, k.ú. Strážnice, akce děti

(zip, 1742 kB) 

15.08.2018

OOP - Stanovení přechod. DZ na sil. I/55, k.ú. Strážnice

(zip, 2393 kB) 

14.08.2018

OOP I/54 Slavkov, oprava opěrné zdi

(zip 2,56 MB) 

14.08.2018

Přezkum OOP - Stanovení MÚP na sil. III/0511, obec Šitbořice

(pdf 187 kB) 

14.08.2018

OOP - Stanovení PÚP na sil. I/55, k.ú. Sudoměřice

(zip, 5097 kB) 

14.08.2018

OOP - Stanovení PÚP na sil. I/55, k.ú. Veselí nad Moravou

(zip, 1110 kB) 

13.08.2018

Vyrozumění o zastavení odvolánícho řízení o umístění stavby "OPS Prace, Ponětovice" sdělovací kabel v délce 7 500m

(pdf, 421 kB) 

13.08.2018

OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích I.třídy na území Jm kraje pro provádění správy, běžné údržby a oprav komunikací

(zip, 2,93 MB) 

10.08.2018

OOP - I/23 Zastávka most ev.č. 23-057

(zip, 2,25 MB) 

08.08.2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/43 u Bořitova a Černé Hory

(zip, 1,56 MB) 

08.08.2018

OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/38 ve Znojmě - sportovní akce Kolo pro život

(zip, 671 kB) 

07.08.2018

Výzva k odstranění reklamního zařízení z tělesa silnice I/52 „Brno-Rajhrad“ umístěné na pozemku p.č. 390 v k.ú. Popovice u Rajhradu

(zip, 875 kB)  

07.08.2018

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/42

(zip, 2 304 kB) 

06.08.2018

Návrh opatření obecné povahy - Změna záplavového území a aktivní zóny záplavového území vodního toku Svitava

(pdf, 218 kB) 

03.08.2018

Rozhodnutí o změně rybářského revíru Dyje 4C

(pdf, 169 kB) 

03.08.2018

Rozhodnutí o změně rybářského revíru Dyje 4B

(pdf, 168 kB) 

07.08.2018

OOP I/40 PÚP UZ úplná Sedlec ŽP

(zip, 2,72 MB) 

07.08.2018

OOP I/40 PÚP UZ Sedlec ŽP

(zip, 4,95 MB) 

03.08.2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/43 v Lipůvce

(zip, 1,99 MB) 

03.08.2018

příloha k výzvě účastníkům k vyjádření k odvolání - námitka podjatosti starosty města Blansko

(pdf, 3590 kB) 

03.08.2018

výzva účastníkům řízení k vyjádření se k podanému odovlání x usnesení KrÚ Jmk, OÚPSŘ ve věci uplatněné námitky podjatosti starosty města Blansko

(pdf, 548 kB) 

03.08.2018

Rozhodnutí o změně rybářského revíru Dyje 4

(pdf, 166 kB) 

03.08.2018

Rozhodnutí o změně rybářského revíru Dyje 3A

(pdf, 169 kB) 

03.08.2018

Rozhodnutí o změně rybářského revíru Dyje 3

(pdf,173 kB) 

02.08.2018

OOP I/23 Bítešská násypové těleso Etapa II

(zip, 3,15 MB) 

02.08.2018

OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/53, k uzavírce silnice I/53 Bantice-Práče,oprava povrchu

(zip, 11,0 MB) 

02.08.2018

OOP - Stanovení MÚP na sil. I/70, k.ú. Petrov

(zip, 888 kB) 

01.08.2018

OOP I/23 a I/52 rekonstrukce D1

(zip, 2,57 MB) 

31.07.2018

Oznámení o chybném vyznačení právní moci

(pdf, 197 kB) 

31.07.2018

OOP - Stanovení přechod. DZ na sil. I/54, Žarošice "Zlatá sobota"

(zip, 2,94 MB) 

20.07.2018

OOP - I/23 Ostrovačice průtah

(zip, 1,50 MB) 

10.07.2018

OOP - I/23 Bítešská, oprava tělesa Etapa I

(zip, 2,1 MB) 

26.06.2018

OOP - I/23 Vysoké Popovice obnova NN

(zip, 6,75 MB) 

19.06.2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/43 (Česká, Kuřim, Lipůvka)

(zip, 11,6 MB) 

05.09.2017

oznámení o možnosti převzít písemnost - přerušení řízení o odstranění stavby "zahradní chatka, přípojka NN" na poz.k.ú. Hroznová Lhota

(pdf, 289 kB) 

17.02.2017

Návrh stanovení místní úpravy provozu I/23 Zastávka u Brna - bezpečné přechody

(zip, 1 MB)