Jihomoravský kraj

Veřejné vyhlášky

18.04.2019

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/43 u České

(zip, 5,55 MB) 

18.04.2019

Výzva k odstranění reklamního zařízení ze silničního ochranného pásma silnice I/55, které je umístěné na pozemku p.č. 1959 v k.ú. Rohatec

(zip, 375 kB) 

17.04.2019

OOP I/40 PÚP UZ Selec ŽP

(zip, 4,30 MB) 

12.04.2019

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/43 mezi Sebranicemi a Zboňkem

(zip, 5,57 MB) 

12.04.2019

OOP - stanovení PÚP - Křižíkova - ITS systém

(zip, 0,3 MB) 

12.04.2019

OOP - stanovení PÚP - Husovický tunel - čištění

(zip, 1,0 MB) 

11.04.2019

OOP I/41 Hněvkovského

(zip, 824 kB) 

11.04.2019

OOP - stanovení PÚP - ul. Porgesova - lokální opravy vozovky

(zip, 18,7 MB) 

09.04.2019

OOP - stanovení PÚP na silnici I/42 Brno, ulice Poříčí, uzavírka jízdního pruhu v prostoru přechodu pro chodce (lávka)

(zip, 1,93 MB) 

09.04.2019

Stanovení místní úpravy provozu na silnici I/47 Vyškov - Marchanice

(zip, 608 kB) 

09.04.2019

Návrh opatření obecné povahy - Změna záplavového území vodního toku Svratka

(pdf, 211 kB) 

08.04.2019

Sdělení Ministerstva dopravy ve věci rozhodnutí KrÚ JMK, OD, č.j. JMK 82191/2018 ze dne 20.06.2018, kterým byla povolena stavba „Silnice I/42, VMO Žabovřeská I. – I. etapa“

(pdf, 1,77 MB) 

09.04.2019

OOP - Stanovení PÚP na sil. I/55 a I/51, uzavírka mostu na sil. II/380 v k.ú. Hodonín

(zip, 8804 kB) 

08.04.2019

OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/42 Brno, ulice Žabovřeská, uzavírka 1 pruhu pod mostem 42-001

(zip, 6,9 MB) 

08.04.2019

Výzva k odstranění reklamního zařízení ze silničního ochranného pásma silnice I/55 „Olomouc-Hodonín-Břeclav-st. hranice“ umístěné na pozemku p.č. 3028/89 v k.ú. Rohatec

(zip, 377 kB) 

08.04.2019

OOP - stanovení PÚP - Křižíkova - zastávka

(zip, 2,1 MB) 

08.04.2019

Rozhodnutí o odvolání ve věci umístění stavby "Židlochovice - novostavba bytového domu, komunikace a chodníky" na poz.k.ú. Židlochovice

(pdf, 231 kB) 

04.04.2019

Usnesení - atrakce řízení VPÚK Vojkovice

(pdf, 149 kB) 

04.04.2019

OOP - stanovení PÚP - sil. I/42H - Brno - Skácelova

(zip, 0,7 MB) 

04.04.2019

Oznámení účastníkovi o možnosti převzít písemnost - zamítnutí odvolání x usnesení MMB OÚSŘ čj. MMB/0484560/2018 ze dne 03.12.2018

(pdf, 147 kB) 

04.04.2019

Vyrozumění účastníků řízení o přezkumu závazného stanoviska KHS JMK - stavební záměr "novostavba výrobně skladovací haly T1 areál SOAROS service, s r.o."

(pdf, 216 kB) 

02.04.2019

OOP I/52 lokální opravy

(zip, 2,45 MB) 

02.04.2019

OOP - návrh místní úpravy provozu na sil. I51, k.ú. Hodonín

(zip, 5728 kB)