Jihomoravský kraj

Veřejné vyhlášky

12.10.2018

OOP - Stanovení PÚP na sil. I/71, k.ú. Louka

(zip, 17,6 MB) 

10.10.2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/43 v Letovicích

(zip, 6,87 MB) 

11.10.2018

OOP PÚP I/52 výlov Vrkoč

(zip, 588 kB) 

10.10.2018

OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/38 k uzavírce silnice III/40835 do Vrbovce

(zip, 912 kB) 

09.10.2018

Výzva k odstranění reklamního zařízení ze silničního ochranného pásma silnice I/42 „Brno-VMO“ umístěné na pozemku p.č. 889/3 v k.ú. Pisárky

(zip, 870 kB) 

09.10.2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/47 ve městě Ivanovice na Hané

(zip, 4,5 MB) 

05.10.2018

OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/42 Brno, Kníničská, uzavírka generální oprava veřejného osvětlení

(zip, 1,93 MB) 

05.10.2018

OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/38 ve Znojmě na ulicí Vídeňská - částečná uzavírka

(zip, 7,71 MB) 

05.10.2018

OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/53 v obci Lechovice-částečná uzavírka

(zip, 3,93 MB) 

03.10.2018

Výzva k odstranění reklamního zařízení ze silničního ochranného pásma silnice I/42 „Brno-VMO“ umístěné na pozemku p.č. 1023/2 v k.ú. Pisárky

(zip, 851 kB) 

03.10.2018

OOP - stanovení PÚP - sil. I_42 - ul. Porgesova

(zip, 8,7 MB) 

24.09.2018

Stanovení místní úpravy provozu na silnici I/43 v úseku Svitávka-Sasina - oznámení o zahájení řízení

(zip, 8,28 MB) 

21.09.2018

Oznámení o návrhu OOP Stanovení místní úpravy provozu na silnici I/42 Dopravní řešení SSZ K 1.24 Bauerova - Riviéra

(zip, 2,85 MB) 

25.09.2018

Záměr darování pozemků v k. ú. Ochoz u Brna

(pdf, 263 kB)