Jihomoravský kraj

Veřejné vyhlášky

14.12.2018

Výzva k odstranění reklamního zařízení ze silničního ochranného pásma silnice I/42 „Brno-VMO“ umístěné na pozemku p.č. 1023/24 v k.ú. Pisárky

(zip, 505 kB) 

11.12.2018

Rozhodnutí o schválení manipulačního řádu pro objekty ve vodohospodářském uzlu Soutok Moravy a Dyje

(pdf, 371 kB) 

07.12.2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/43 u Černé Hory

(pdf, 165 kB) 

07.12.2018

Umístění stavby "Víceúčelový objekt Zbýšov" na poz.k.ú. Zbýšov u Oslavan - odvolání Ing. Šlechtická, CSc ; spolku Skřivan, z.s.

(pdf, 282 kB) 

06.12.2018

Oznámení o možnosti převzít písmnost - mimoodvolací řízení-zrušení R SÚ Velké Bílovice ve věci odstranění stavby oplocení a stavby bazénu na poz.k.ú. Velké Bílovice

(pdf, 132 kB) 

07.12.2018

OOP PÚP I/52 mýtné brány

(doc, 228 kB) 

04.12.2018

Rozhodnutí o odvolání paní Milady Balciříkové a pana Marcela Blatného proti rozhodnutí Magistrátu města Brna

(pdf, 338 kB) 

04.12.2018

Možnost převzít písemnost - odvolací řízení ve věci odvolání proti usnesení starosty města Blansko - námitka podjatosti úřední osoby, Ing. Kupčíka

(pdf, 215 kB) 

03.12.2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/19 v Sebranicích

(zip, 177 kB) 

03.12.2018

OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/38 v místí části Hatě

(zip, 829 kB)