Jihomoravský kraj

Veřejné vyhlášky

24.04.2018

Stanovení OOP - I/23 oprava povrchů Zakřany

(zip 2,89 MB) 

24.04.2018

OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/38 v místní části Hatě

(zip, 995 kB) 

24.04.2018

OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/53 k uzavírce silnice II/413 v obci Těšetice

(zip, 1,70 MB) 

24.04.2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/47 za městem Ivanovice na Hané

(zip, 1,61 MB) 

23.04.2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/43 u Černé Hory

(zip, 2,09 MB) 

23.04.2018

Rozhodnutí o odvolání proti usnesení Magistrátu města Brna - zamítnutí žádosti o dodatečné povolení stavby splaškové kanalizace

(pdf, 232 kB) 

23.04.2018

Oznámení zahájení vodoprávního řízení - povolení vyjímky aplikace herbicidu ve vodním toku

(pdf, 262 kB) 

20.04.2018

Návrh opatření obecné povahy - Změna záplavového území a aktivní zóny záplavového území vodního toku Svratka a Svitava

(pdf, 252 kB) 

20.04.2018

Sdělení, oprava chyby psaní v oznámení o zahájení stavebního řízení - Žabovřeská I - I.etapa

(pdf, 279 kB) 

20.04.2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/42

(zip, 4 MB) 

20.04.2018

uvědomění účastníků řízení o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí - řízení ve věci DP pro satvbu "CS Šlapanicko - úsek D 42 Kobylnice Prace"

(pdf, 311 kB) 

19.04.2018

Stanovení OOP - Tramvaj Plotní dodatek

(zip 6,21 MB) 

19.04.2018

OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/53-akce "I/53 Dobšice,průtah"

(zip 2,68 MB) 

18.04.2018

Oznámení účastníkovi řízení o možnosti převzít písemnost - Jurnečková Marie

(pdf, 307 kB) 

17.04.2018

OOP - Stanovení přechod. DZ na sil. I/54 a I/55; uzavírka Veselí n. Moravou (Zarazice)

(zip, 6 MB) 

18.04.2018

OOP MÚP I/55 BV Lidická

(zip, 6,81 MB) 

17.04.2018

OOP - Stanovení přechod. DZ na sil. I/54 v k.ú. V.n.Moravou

(zip, 4,2 MB) 

16.04.2018

Oznámení o doložení dokladů a o pokračování řízení - vyhlášení mimo pstruhového rybářského revíru na rybníku Senný

(pdf, 219 kB) 

13.04.2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/19 v Sebranicích

(zip, 2,52 MB) 

13.04.2018

OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/42 a I/50 Brno, ulice Ostravská, Otakara Ševčíka, uzavírka silnice II/374 Černovická

(zip, 3,85 MB) 

16.04.2018

OOP MÚP I/55 BV průtah II

(zip, 9,44 MB) 

16.04.2018

OOP MÚP I/55 BV průtah I

(zip, 6,81 MB) 

12.04.2018

Oznámení o návrhu OOP ve věci stanovení místní úpravy provozu na silnici I/38 v k.ú. Znojmo-Louka

(zip, 2,57MB) 

12.04.2018

OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/42 Brno, Poříčí, uzavírka, sportovní akce MARATON 2018

(zip, 5,75 MB) 

11.04.2018

Umístění stavby "Bytový dům" na poz. k.ú. Střelice u Brna

(pdf, 284 kB) 

11.04.2018

OOP Stanovení místní úpravy provozu na silnici I/42 Žabovřeská I

(zip, 5,24 MB) 

11.04.2018

OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/38 a I/53 k uzavírce silnice II/408

(zip, 8,41 MB) 

10.04.2018

Oznámení o zahájení stavebního řízení - Žabovřeská I - I.etapa

(zip, 2,784 MB) 

10.04.2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/50 ve Slavkově u Brna

(zip, 4,08 MB) 

09.04.2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/54 ve Slavkově u Brna

(zip, 620 kB) 

09.04.2018

Výzva k vyjádření k podanému odvolání

(pdf, 184 kB) 

05.09.2017

oznámení o možnosti převzít písemnost - přerušení řízení o odstranění stavby "zahradní chatka, přípojka NN" na poz.k.ú. Hroznová Lhota

(pdf, 289 kB) 

17.02.2017

Návrh stanovení místní úpravy provozu I/23 Zastávka u Brna - bezpečné přechody

(zip, 1 MB)