Jihomoravský kraj

Opatření obecné povahy

24.05.2018

Opatření obecné povahy - stanovení ochranných pásem vodního zdroje Vranov (účinnost od 15. 5. 2018)

03.01.2018

Výjimka ze zákazu u bobra evropského 2018 - 2023 (účinnost od 28. 12. 2017)

(pdf, 296 kB) 

13.11.2017

Druhová výjimka pro záchranné stanice (účinné od 11. 11. 2017)

(pdf, 210 kB) 

30.04.2019

Záplavová území

27.03.2014

Odchylný postup v ochraně kormorána velkého v Jihomoravském kraji