Jihomoravský kraj

OKP Odbor kontrolní a právní

09.01.2019

Plán kontrolní činnosti na I. pololetí roku 2019

02.03.2018

Metodika – Tržní řády, zákaz podomního a/či pochůzkového prodeje zboží nebo poskytování služeb prováděných mimo provozovnu v nařízení obce

19.03.2019

Vzory nařízení obce

aktualizováno 

08.07.2013

Užívání státního znaku a znaku obce obcemi a jejich orgány

26.04.2013

Metodika uzavírání veřejnoprávních smluv

26.04.2013

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv, věstník právních předpisů kraje a povinnosti obcí