Jihomoravský kraj

OŠ Odbor školství

06.05.2019

Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky školy a školského zařízení zřizované obcí

metodická pomůcka pro obce jako zřizovatele škol a školských zařízení - AKTUÁLNĚ od 1.5.2019  

23.05.2018

Metodický pokyn č. 1/17

AKTUALIZOVÁNO K 15.5.2018 Metodický pokyn upravuje postup pro podání žádosti o udělení souhlasu krajského úřadu se zřízením jednotlivých tříd pro děti nebo žáky (dále jen žák) uvedené v § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v běžných mateřských a základních školách zřizovaných obcí a soukromým zřizovatelem v souladu s § 16 odst. 10 školského zákona v běžných mateřských a základních školách.  

20.09.2016

Metodický pokyn č. 1/08 k postupu pro předkládání žádostí ve věci rejstříku škol a školských zařízení

AKTUALIZOVÁNO 

13.07.2017

Metodický pokyn č. 1/10 k závodnímu stravování

Metodický pokyn č. 1/2010 vedoucí odboru školství KrÚ JMK k závodnímu stravování