Jihomoravský kraj

OÚPSŘ Odbor územního plánování a stavebního řádu

02.01.2017

1. Činnost odboru

02.01.2017

2. Právní předpisy a metodika

15.01.2018

3. Strategické dokumenty

02.01.2017

4. Kontakty

Jmenný seznam pracovníků, telefonní čísla, e-mailové adresy. 

15.04.2019

Aktualizace č.1 ZÚR JMK

16.04.2019

Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno

15.01.2019

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje

16.01.2019

Dotace na zpracování ÚP 2019

18.12.2018

Plán kontrolní činnosti na 1.pol. roku 2019

21.01.2019

Dotace na zpracování ÚP 2018

29.03.2019

Seznam oprávněných investorů na území Jihomoravského kraje

27.04.2018

Územně analytické podklady Jihomoravského kraje 2017 - čtvrtá úplná aktualizace

28.03.2018

Geoportál územního plánování JMK

Geoportál územního plánování JMK je začleněn do Mapového portálu Jihomoravského kraje.  

15.02.2016

Územní studie silnice I/23 v úseku Rosice - Zakřany

14.12.2015

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) - informace

05.01.2016

Územní studie silničního propojení silnic R52 a I/53 s dálnicí D2

16.10.2015

Zhodnocení potencionálu území a modelových stavů silniční sítě Jihomoravského kraje a Model silniční dopravy pro síť JMK

27.04.2018

Územně analytické podklady Jihomoravského kraje 2015 - třetí úplná aktualizace

21.05.2015

Územní studie silnic II. třídy v území ovlivněném rozvodnou 400/220/110 kV Sokolnice

02.09.2014

Územní studie silnice I/50 v úseku Brankovice – Kožušice

02.09.2014

Územní studie silničních obchvatů obcí Strážnice a Petrov

02.09.2014

Územní studie silnice R43 v úseku Svitávka – Sudice

27.04.2018

Územně analytické podklady Jihomoravského kraje 2013 - druhá úplná aktualizace

04.06.2018

Územní studie sídelní struktury JMK

11.04.2013

Územní studie prověření variant Křenovické spojky

12.04.2013

Územní studie silnice II/416 Žatčany - Slavkov u Brna

11.04.2013

Územní studie silnice II/380 Sokolnice - Čejč

27.04.2018

Územně analytické podklady Jihomoravského kraje, aktualizace 2011

02.01.2013

Model silniční dopravy pro výhledovou síť JMK

27.04.2018

Územně analytické podklady Jihomoravského kraje

04.04.2018

3D vizualizace záměrů výstavby větrných elektráren 2008

3D vizualizace záměrů výstavby větrných elektráren na vybraném území Jihomoravského kraje včetně analýzy viditelnosti.