Jihomoravský kraj

OZ Odbor zdravotnictví

16.01.2019

Metodika - Předkládání podkladů příspěvkovými organizacemi pro zpracování materiálů do RJMK

02.01.2019

Metodika - Postup pro vyřizování stížností

13.05.2016

Metodika postupu při podání žádosti o vydání oprávnění k poskytování zdravotních služeb

22.05.2017

Metodika ke zneškodňování návykových látek

22.05.2017

Metodika postupu při provádění kontrol zdravotnických zařízení dle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů

22.05.2017

Metodika k evidenci a vydávání tiskopisů receptů a žádanek s modrým pruhem

13.05.2016

Metodika pro výběrová řízení konaná před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb

06.05.2016

Péče o pohledávky z regulačních poplatků poskytovatelů zdravotních služeb