Jihomoravský kraj

Projekt "Podpora talentů v přírodovědných a technických oborech v slovensko-českém příhraničí"

 

 1. Nalezení talentovaných středoškoláků na obou stranách hranice formou soutěží.
 2. Motivace talentovaným středoškolákům k efektivnímu uplatnění na vysoké škole.
 3. Přímá podpora nejtalentovanějších středoškoláků exkurzemi a ukázkami odborné praxe.
 4. Podpora inovace ve výuce na středních školách formou seminářů a speciálních interaktivních experimentálních workshopů pro pedagogické pracovníky.
 5. Uspořádání konference a vytvoření metodické publikace pro podporu transferu poznatků z procesu vzdělávání nadaných studentů. 


   
 1. Mezioborové soutěže pro středoškoláky (krajská kola a ústřední kolo soutěže)
 2. Šestidenní vzdělávací kemp pro žáky středních škol se zaměřením na uplatnění na vysoké škole
 3. Semináře pro pedagogy (inovace v didaktice, identifikace a práce s talentovanými žáky atp.)
 4. Interaktivní vzdělávací workshop pro pedagogy - popularizace vědy mezi žáky SŠ
 5. Sborník - aktuální didaktické přístupy, sdílení tzv. dobré praxe, inovativní metody práce s nadanými žáky
 6. Konference o pedagogickém vedení nadaných žáků