Jihomoravský kraj

Kreativní Evropa/Creative Europe (2014−2020)

 

CREATIVE EUROPE/KREATIVNÍ EVROPA (2014–2020)

Kreativní Evropa je program Evropské unie pro kulturu a kreativní sektory na roky 2014-2020, na podporu kinematografie, kulturních a kreativních odvětví, včetně kulturního dědictví, s cílem pomoci těmto odvětvím zvýšit jejich příspěvek k zaměstnanosti a růstu.

Celkový rozpočet na období 2014 -2020 pro program je 1,46 mld.EUR.

Součástí programu Kreativní Evropa jsou dílčí speciální programy - pod-program Kultura na podporu umělců a kulturních odborníků včetně subjektů v oblasti kulturního dědictví a pod-program Media na podporu audiovizuálního průmyslu.

 

Pod-program Kultura
• projekty mezinárodní spolupráce
• sítě a platformy
• granty na překlady literárních děl

 

Pod-program Media
• podpora školících aktivit a rozvoje audiovizuálních výstupů
• podpora distribuce
• podpora rozvoje publika a festivaly

 

Další součásti programu Kreativní Evropa budou mezisektoriální
• meziodvětvová linie – vytvoří garanční fond pro bankovní půjčky kulturního a kreativního sektoru a podpoří pilotní projekty mezi různými odvětvími sektoru
• ceny – současná krásná literatura, současná architektura, příkladné projekty v kulturním dědictví, pop, rock a taneční hudba, nejlepší filmy
• Evropská hlavní města kultury
• Evropská značka kulturního dědictví
• Dny evropského dědictví

 

Kdo může požádat o podporu z programu Kreativní Evropa? 

• o podporu může požádat právnický nebo fyzický subjekt, jehož činnost je spojena s kulturou a kulturním dědictvím různým způsobem, včetně kulturních a vzdělávacích organizací, obcí, NGO, soukromých vlastníků památek, malých a středních podnikatelských subjektů ad.
• nemůže žádat jednotlivec
• předkládané projekty musí být vždy neziskové

Které země mohou požádat o podporu a být partnery v předkládaných projektech?

• 28 členských států EU
a dále po splnění podmínek zapojení na základě postupně uzavíraných mezinárodních smluv:
• země EFTA – Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko
• kandidátské země a potenciální kandidáti – Černá Hora, Srbsko, FYROM – Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Turecko, Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo
• země Politiky sousedství – Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldavsko, Ukrajina, Alžír, Egypt, Maroko, Tunisko, Jordánsko, Libanon, Libye, Palestina, Sýrie, Izrael
• tzv. třetí neboli další země mohou spolupracovat na projektech za určených podmínek

 


Více informací o programu Creative Europe/Kreativní Evropa (2014–2020) naleznete ZDE (doc, 97 kB), na českých webových stránkách programu www.kreativnievropa.cz (nové okno prohlížeče), na oficiálních webových stránkách Evropské komise (nové okno prohlížeče) nebo na webových stránkách Institutu umění - Divadelního ústavu (nové okno prohlížeče), zde vč. informací o seminářích pro žadatele.