Jihomoravský kraj

Regionální stálá konference Jihomoravského kraje

Jedná se o neformální instituci (bez právní subjektivity) pro koordinaci a vyjednávání integrovaných nástrojů, územní dimenze a spolupráci (partnerství) mezi významnými regionálními aktéry pro programové období EU 2014–2020 v území Jihomoravského kraje. Role RSKJMK je plánovací a koordinační, iniciační, podpůrná, komunikační, monitorovací, vyhodnocovací a propagační.

Činnosti Regionální stále konference Jihomoravského kraje (RSK JMK):

RSK JMK bude fungovat na bázi partnerství, transparentnosti a rovného přístupu v 23členném složení a je svolávána hejtmanem Jihomoravského kraje.
 

Další informace k činnosti RSK JMK jsou na www.rskjmk.cz.