Jihomoravský kraj

OM Odbor majetkový

11.06.2018

Postup při hlášení změn v pojištění a hlášení pojistných událostí pro r.2018 - 2020

08.04.2018

Postup při uzavírání smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene, smluv o zřízení věcného břemene a smluv o právu provést stavbu