Jihomoravský kraj

Kotlíkové dotace - Operační program Životní prostředí

Na podzim roku 2019 bude vyhlášen sběr žádostí fyzických osob v rámci třetí vlny kotlíkových dotací – více informací:

Dne 07.01.2019 vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR v pořadí třetí a zároveň poslední výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci „Operačního programu Životní prostředí 2014–2020“. Jihomoravský kraj se do této výzvy zapojí, přičemž předpokládané vyhlášení výzvy pro konečné uživatele (občany) Jihomoravského kraje je září 2019 a předpokládané zahájení příjmu žádostí je v říjnu 2019. Pravidla pro získání podpory zatím nejsou ze strany kraje nastavena – budou zveřejněna nejdříve k datu vyhlášení krajské výzvy. Již nyní je známo, že automatické kotle spalující uhlí i biomasu nebudou v nové výzvě podporovány. U automatických kotlů spalujících pouze biomasu se podmínky nezmění.

 

 

 

 

V rámci druhé vlny kotlíkových dotací byl sběr žádostí ukončen – více informací:

Kotlíkové dotace II - sběr žádostí ukončen.

  

V rámci první vlny kotlíkových dotací byl sběr žádostí ukončen – více informací:

Kotlíkové dotace I - sběr žádostí ukončen.

 

 

Kotlíkové dotace v Jihomoravském kraji

Cílem projektu je snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji prostřednictvím výměny stávajících kotlů na pevná paliva za nové nízkoemisní zdroje. Instalace nového zdroje vytápění může být spojena také s instalací solárně termických soustav pro přitápění nebo přípravu teplé vody. Dnes 18.12.2015 byla vyhlášena 1. krajská výzva, sběr žádostí byl zahájen dne 18.01.2016 v 10.hod. Druhá krajská výzva prvního projektu byla vyhlášena dne 19.09.2016, sběr žádostí byl zahájen dne 01.11.2016 v 10.hod.

Aktuální krajská výzva druhého projektu byla vyhlášena dne 14.09.2017, sběr žádostí byl zahájen dne 16.10.2017 - podrobná pravidla jsou od 14.09.2017 popsána v krajské výzvě - ZDE a v dotačním programu - ZDE.

V září 2019 bude vyhlášena krajská výzva třetího projektu, sběr žádostí je plánován na říjen 2019.

 

 

KOMIKS SMOKEMAN

 

Pročtěte si úplné vydání komiksu se Smokemanem, hrdinou, který ví, jak správně topit a nebojí se vám to říct. Příběhy Smokemana vycházely na pokračování v časopise Priorita. Kompletní vydání – ke stažení ZDE.
Dozvíte se, jak správně přikládat, jak co nejefektivněji využívat energie, jaké výhody přináší moderní kotel nebo na co si dát pozor při provozu. Smokeman je dílem zkušebny Výzkumného energetického centra Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

Kromě rad v brožuře najdete základní informace ke kotlíkovým dotacím a také k programu Nová zelená úsporám, který finančně podporuje majitele domů při úsporných energetických opatřeních.