Jihomoravský kraj

SoMoPro 3

 

Program SoMoPro 3
 


 

Program SoMoPro 3 navazuje na úspěšné programy SoMoPro I a SoMoPro II, které administruje JMK ve spolupráci s JCMM. Cílem programu SoMoPro je vytvořit atraktivní podmínky pro příchod špičkových vědců ze zahraničí do Jihomoravského kraje. Program SoMoPro je tak důležitým nástrojem pro rozvoj a zvýšení kvality vědy a výzkumu v Jihomoravském kraji. Do dnešního dne bylo v rámci programů SoMoPro I a SoMoPro II podpořeno celkem 53 projektů.


Program SoMoPro 3 byl schválen Zastupitelstvem Jihomoravského kraje usnesením č. 1377/14/Z13 na jeho 13. zasedání konaném dne 18. 9. 2014. Grantová dohoda mezi Jihomoravským krajem a Evropskou komisí byla uzavřena dne 25. 6. 2015.


SoMoPro 3 je regionální program realizovaný výhradně na jižní Moravě. Je spolufinancován Jihomoravským krajem a Evropskou komisí v rámci akce Marie Sklodowska-Curie (MSCA) schématu COFUND. Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, z.s.p.o. (JCMM) působí jako administrátor programu.

 

V rámci programu SoMoPro 3 byly vyhlášeny dvě výzvy:

 

1. výzva byla vyhlášena 1. 9. 2015. Přijato bylo celkem 56 projektových žádostí, k odbornému hodnocení Steering Committee postoupeno 54 projektových žádostí. Úspěšných žadatelů bylo celkem devět. Smlouva byla podepsána s osmi úspěšnými žadateli, jeden žadatel před podpisem smlouvy odstoupil.

 

2. výzva byla vyhlášena 1. 9. 2016. Přijato bylo celkem 60 projektových žádostí, k odbornému hodnocení Steering Committee postoupeno 59 projektových žádostí. K financování doporučila Steering Committee deset projektových žádostí, které dosáhly při hodnocení nejvyššího počtu bodů. Smlouva podepsána se všemi úspěšnými žadateli.

 

Celkem v programu SoMoPro 3 podpořeno 18 projektů:

1. výzva:     Masarykova univerzita - 4 projekty
                    Vysoké učení technické - 4 projekty
  

2. výzva:     Masarykova univerzita - 6 projektů
                    Vysoké učení technické - 3 projekty
                    Fakultní nemocnice u sv. Anny - 1 projekt
                    Mendelova univerzita - 1 projekt

    

V rámci programu SoMoPro 3 je v současné době 18 projektů v realizaci.
 

FOR MORE INFORMATION CLICK HERE