Jihomoravský kraj

Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 2016–2025

Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje (SRLZ JMK) je základním dlouhodobým koncepčním dokumentem v oblasti lidských zdrojů.

Je zpracována na období 10 let. V pořadí jde o druhou strategii tohoto zaměření po strategii zpracované na období 2006–2016.
 

Jejími hlavními úkoly jsou:

Konkrétní způsob realizace SRLZ JMK rozpracovávají dvouleté Krátkodobé realizační plány SRLZ JMK. 

 

Vypořádání připomínek k analytické části dokumentu je ke stažení zde (pdf, 304 kB)

***

Vypořádání připomínek ke strategické části dokumentu je ke stažení zde (pdf, 274 kB)

***

Vypořádání připomínek ke Krátkodobému realizačnímu plán SRLZ JMK 2016-2017 je ke stažení zde (pdf, 355 kB)

***

 Finální verze

STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2016-2025 je ke stažení zde (pdf, 4,35 MB)

stručná verze dokumentu je ke stažení zde (pdf, 1,81 MB)

KRÁTKODOBÝ REALIZAČNÍ PLÁN STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2016-2017 je ke stažení zde (pdf, 1,3 MB)

stručná verze dokumentu je ke stažení zde (pdf, 1,1 MB)
 

***

 

Kontakt: Mgr. et Mgr. Jan Švec, Dis., tajemník Rady pro rozvoj lidských zdrojů Jihomoravského kraje, tel.: 541 651 396, 541 651 348, email: svec.jan@kr-jihomoravsky.cz