Jihomoravský kraj

Ostatní

19.01.2018

Rozhodnutí o změně rybářského revíru č. 461 304 - Klimšák 1M

(pdf, 189 kB) 

18.01.2018

Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí - Ekologický park/přístřešek a objekt skladů sloužící ke skladování a manipulaci s odpady

(pdf, 465 kB) 

16.01.2018

Oznámení zahájení správního řízení - schválení mimořádné manipulace na VD Vranov

(pdf, 178 kB) 

15.01.2018

„Rekonstrukce farmy Karlín“, k. ú. Násedlovice, okr. Hodonín – zveřejnění závěru zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 zák. č. 100/2001 Sb.

(doc, 139 kB) 

15.01.2018

Likvidace těžebního prostoru Smolín, k.ú. Smolín, okr. Brno-venkov - zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., zahájení zjišťovacího řízení

(doc, 74 kB) 

11.01.2018

Sportovní středisko Pavlov, k.ú. Pavlov u Dolních Věstonic, okr. Břeclav - závěr zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 zákona č. 100/2001 Sb.

(doc, 143 kB) 

11.01.2018

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o změně č. 9 integrovaného povolení "Zařízení na výrobu skla, včetně skleněných vláken - závod 3 Hodonice" a "Projekt F2", k.ú. Hodonice

(doc, 48 kB) 

10.01.2018

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření JMK 2018

(pdf, 84 kB) 

10.01.2018

Oznámení o vydání stanoviska k vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí – „Návrh územního plánu Voděrady“, dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

(pdf, 259 kB) 

10.01.2018

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - zmněa stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod z kamenolomu Opatovice

(pdf, 201 kB) 

10.01.2018

P-D Refractoreíes- Z11 IPPC - zveřejnění rozhodnutí

(doc,47 kB) 

09.01.2018

Stanovisko SEA ke koncepci "Program rozvoje JIhomoravského kraje 2018 - 2021"

(pdf, 414 kB) 

09.01.2018

„Změny v chovu drůbeže na středisku Kučerov“, k. ú. Kučerov, okr. Vyškov – oznámení o veřejném projednání záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

(doc, 55 kB) 

09.01.2018

Usnesení o přerušení řízení - změna povolení nakládání s vodami na ČOV Břeclav

(pdf, 184 kB) 

08.01.2018

Přístavba vany V5- Projekt V5c- oznámení EIA

(doc,58 kB) 

08.01.2018

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o vydání změny č. 6 integrovaného povolení pro zařízení „Výroba blokového polyuretanu“

(doc, 52 kB) 

05.01.2018

Oznámení o zahájení správního řízení ve věci žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Vodňanské kuře, s.r.o. pro zařízení „Výkrm brojlerů – zemědělský areál Hodonín - Pánov“ v k. ú. Hodonín, o zveřejnění žádosti o vydání integrovaného povolení

(doc, 134 kB) 

05.01.2018

Schválený rozpočet JMK na rok 2018 - oznámení o zveřejnění

(pdf, 80 kB) 

03.01.2018

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o změně č. 5 integrovaného povolení pro zařízení "Výroba textilií roztoky kaučukových směsí a termoplastů", v k.ú. Břeclav

(doc, 49 kB) 

03.01.2018

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o zrušení integrovaného povolení pro zařízení "Sika CZ, s.r.o., Modřice - Výroba nátěrových hmot na průmyslové podlahy", v k.ú. Modřice

(doc, 45 kB) 

27.11.2017

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o vydání změny č. 2 integrovaného povolení pro zařízení "Provozovna zpracování autovraků", k.ú. Horní Heršpice

(doc, 49 kB) 

27.11.2017

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o vydání IP pro „Farma pro chov brojlerů Šumice“

(doc, 52 kB) 

27.11.2017

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o vydání změny č. 4 IP pro „Areál pro chov brojlerů Měnín“

(doc, 53 kB) 

22.11.2017

Oznámení aktualizace předběžného vyhodnocení povodňových rizik

(pdf, 102 kB), (pdf, 65 kB), (jpg, 2,98 MB) 

27.09.2017

Zařízení pro moření a pasivaci nerezových nádob - tanků, Daikin Device Czech s.r.o. v Brně-Černovicích, k.ú. Slatina, okr. Brno-město-závěr zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 zákona č. 100/2001 Sb.

(doc, 151 kB) 

14.08.2017

Africký mor prasat - nařízení Státní veterinární správy

(pdf, 209 kB) 

26.06.2017

Oznámení o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu JMK 2018-2020

(pdf, 70 kB) 

26.06.2017

Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu JMK za rok 2016

(pdf, 79 kB) 

21.06.2017

Oznámení o vydání změny č. 7 integrovaného povolení pro zařízení „Chov prasat Těšany“, v k. ú. Těšany, dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů

(pdf, 243 kB) 

24.03.2017

Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení "Stavební úpravy veřejných ploch při ulici Bulínova"

(doc, 133 kB) 

09.02.2017

„Sklad zemědělských a chovatelských potřeb“, k. ú. Bohaté Málkovice, okr. Vyškov; zveřejnění závěru zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 zákona č. 100/2001 Sb.

(pdf, 466 kB) 

09.02.2017

Farma pro chov brojlerů Šumice v k. ú. Šumice - závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí

(pdf, 425 kB) 

21.02.2017

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření JMK provedených v roce 2017

(doc, 37,0 kB) 

10.10.2013

Postup pro vyřizování stížností podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

(doc, 64 kB)