Jihomoravský kraj

Ostatní

15.08.2018

Zařízení pro biologickou degradaci zemin – Rajhrad - oznámení o zániku integrovaného povolení

(pdf, 481 kB) 

14.08.2018

Rozhodnutí o změně rybářského revíru č. 461 309 - Haná 3M

(pdf, 166 kB) 

14.08.2018

Linka na eloxování hliníku - červen 2018, k.ú. Židenice, okr. Brno-město - závěr zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 zákona č. 100/2001 Sb.

(doc, 149 kB) 

14.08.2018

Rozhodnutí o změně rybářského revíru č. 461 027 - Dyje 7A

(pdf, 165 kB) 

14.08.2018

Rozhodnutí o změně rybářského revíru č. 461 029 - Dyje 9

(pdf, 167 kB) 

14.08.2018

Rozhodnutí o změně rybářského revíru č. 461 030 - Dyje 10

(pdf, 167 kB) 

14.08.2018

Rozhodnutí o změně rybářského revíru č. 461 184 - Dyje 7B

(pdf, 169 kB) 

15.08.2018

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Pohořelice a obcí Loděnice

(pdf, 532 kB) 

15.08.2018

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Pohořelice a obcí Odrovice

(pdf, 592 kB) 

15.08.2018

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Pohořelice a městysem Troskotovice

(pdf, 641 kB) 

15.08.2018

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Pohořelice a obcí Šumice

(pdf, 637 kB) 

15.08.2018

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Pohořelice a obcí Ivaň

(pdf, 640 kB) 

15.08.2018

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Pohořelice a obcí Vlasatice

(pdf, 609 kB) 

15.08.2018

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Pohořelice a obcí Branišovice

(pdf, 570 kB) 

15.08.2018

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Pohořelice a obcí Pasohlávky

(pdf, 600 kB) 

14.08.2018

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Žarošice

(pdf, 526 kB) 

14.08.2018

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Znojmo a městysem Šatov

(pdf, 546 kB) 

14.08.2018

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Hostim

(pdf, 596 kB) 

14.08.2018

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Prokopov

(pdf, 554 kB) 

14.08.2018

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Znojmo a městysem Blížkovice

(pdf, 572 kB) 

14.08.2018

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Jiřice u Moravských Budějovic

(pdf, 607 kB) 

14.08.2018

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Jaroslavice

(pdf, 590 kB) 

14.08.2018

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Rosice a obcí Tetčice

(pdf, 833 kB) 

13.08.2018

Rozhodnutí o změně rybářského revíru č. 461 041 - Ivanovický potok 1

(pdf, 163 kB) 

09.08.2018

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o změně č. 3 integrovaného povolení pro zařízení "Zařízení intenzivního chovu drůbeže", k.ú. Rohatec

(doc, 49 kB) 

09.08.2018

Rozhodnutí o změně rybářského revíru č. 461 023 - Dyje 4A

(pdf, 169 kB) 

09.08.2018

Plavební komora Hodonín (Rekreační přístav Hodonín) - usnesení o doplnění závěru zjišťovacího řízení M ŽP

(pdf, 152 kB) 

02.08.2018

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o změně č. 11 integrovaného povolení pro zařízení „Skládka S NO s odděleným sektorem S-OO3 Únanov“, v k. ú. Únanov

(doc, 425 kB) 

02.08.2018

Oznámení dle § 19 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících

(pdf, 312 kB) 

01.08.2018

Rozhodnutí o změně rybářského revíru č. 461 011 - Cézava 1

(pdf, 165 kB) 

01.08.2018

Rozhodnutí o změně rybářského revíru č. 461 012 - Cézava 1A

(pdf, 168 kB) 

01.08.2018

Rozhodnutí o změně rybářského revíru č. 461 014 - Cézava 2A

(pdf, 166 kB) 

01.08.2018

Recyklační středisko stavebních odpadů společnosti Demont Servis s.r.o. v areálu Zetor, a.s. Brno, k. ú. Líšeň - zveřejnění oznámení záměru EIA

(pdf, 523 kB) 

31.07.2018

Pokračování dobývání nevýhradního ložiska štěrkopísků v novém TP Hodonice II, k.ú. Hodonice, okr. Znojmo-závěr zjišťovacího řízení

(doc, 151 kB) 

27.07.2018

Provozování zařízení ke sběru a využívání odpadů (R5, R12), k. ú. Oslavany - zveřejnění oznámení EIA

(pdf, 524 kB) 

24.07.2018

FERAMO METALLUM - Z10 IPPC - zveřejnění rozhodnutí

(doc, 46 kB) 

24.07.2018

Slévárna Ernst Leopold - Z7 IPPC - zveřejnění rozhodnutí

(doc, 47 kB) 

20.07.2018

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o vydání změny č. 3 integrovaného povolení pro zařízení "Farma pro výkrm prasat na roštech", k.ú. Velké Němčice

(doc, 49 kB) 

17.07.2018

Intenzifikace zhodnocení směsného komunálního odpadu HANTÁLY a.s., k. ú. Velké Pavlovice - zveřejnění oznámení EIA

(pdf, 527 kB) 

16.07.2018

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o vydání změny č. 7 integrovaného povolení pro zařízení "Cihelna pro výrobu pálených výrobků", k.ú. Hevlín

(doc, 57 kB) 

29.06.2018

Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu JMK za rok 2017

(pdf, 59 kB) 

29.06.2018

Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu JMK 2019 - 2021

(pdf, 74 kB) 

16.05.2018

Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII, k. ú. Pisárky, Staré Brno, Štýřice, Trnitá, okr. Brno-město - rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení

(pdf, 614 kB) 

26.03.2018

Sdělení Ministerstva životního prostředí k evidenci ochranných pásem vodních zdrojů

(pdf, 227 kB) 

10.01.2018

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření JMK 2018

(doc, 40 kB) 

05.01.2018

Schválený rozpočet JMK na rok 2018 - oznámení o zveřejnění

(pdf, 80 kB) 

27.11.2017

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o vydání změny č. 2 integrovaného povolení pro zařízení "Provozovna zpracování autovraků", k.ú. Horní Heršpice

(doc, 49 kB) 

21.06.2017

Oznámení o vydání změny č. 7 integrovaného povolení pro zařízení „Chov prasat Těšany“, v k. ú. Těšany, dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů

(pdf, 243 kB) 

24.03.2017

Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení "Stavební úpravy veřejných ploch při ulici Bulínova"

(doc, 133 kB) 

09.02.2017

„Sklad zemědělských a chovatelských potřeb“, k. ú. Bohaté Málkovice, okr. Vyškov; zveřejnění závěru zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 zákona č. 100/2001 Sb.

(pdf, 466 kB) 

09.02.2017

Farma pro chov brojlerů Šumice v k. ú. Šumice - závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí

(pdf, 425 kB) 

10.10.2013

Postup pro vyřizování stížností podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

(doc, 64 kB) 

14.08.2017

Africký mor prasat - nařízení Státní veterinární správy