Jihomoravský kraj

Ostatní

17.04.2019

Informace o veřejném projednání Územní energetické koncepce Jihomoravského kraje

(pdf, 162 kB) 

16.04.2019

„Návrh územního plánu Stanoviště“ – informace o vydání stanoviska k vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí (tzv. SEA stanoviska) dle ust. § 10g a 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

(pdf, 131 kB) 

11.04.2019

Farma Josefínský Dvůr - zveřejnění rozhodnutí o změně č. 3 IP

(pdf, 196 kB) 

11.04.2019

Thermal Pasohlávky a.s. – Resort Pálava“, k.ú. Pasohlávky, Mušov, okr. Brno-venkov – oznámení o konání veřejného projednání dokumentace vlivů záměru na životní prostředí

(doc, 55 kB) 

10.04.2019

Obchodní centrum Modřice, k.ú. Modřice, okr. Brno-venkov-zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., zahájení zjišťovacího řízení

(doc, 79 kB) 

09.04.2019

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o vydání změny č. 11 integrovaného povolení pro zařízení „Výroba fosforečné chemie a detergentů“, v k. ú. Poštorná

(doc, 52 kB) 

09.04.2019

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o vydání změny č. 8 integrovaného povolení pro zařízení „Spalovací zařízení Kompresní stanice zemního plynu Břeclav“

(doc, 50 kB) 

09.04.2019

Oznámení zahájení správního řízení - mimořádné vypouštění odpadních vod z ČOV Blansko

(pdf, 160 kB) 

09.04.2019

Výkrm brojlerů Křepice - zveřejnění rozhodnutí o změně č.4 IP

(pdf, 153 kB) 

04.04.2019

Vyrozumění o podaném odvolání společnosti ZUCCA a.s. proti usnesení Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí č. j. JMK 35391/2019 ze dne 07.03.2019

(pdf, 402 kB) 

04.04.2019

Drůbežárna Miroslav - zveřejnění rozhodnutí o změně č.3 IP

(pdf, 155 kB) 

04.04.2019

Chov prasat ZEMOS a.s. - zrušení IP

(pdf, 158 kB) 

03.04.2019

Recyklace SDO Hodonín, k.ú. Hodonín, okr. Hodonín-závěr zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 zákona č. 100/2001 Sb.

(doc, 395 kB) 

03.04.2019

Rekonstrukce ŽST Kyjov - závěr ZŘ EIA MŽP

(pdf, 231 kB) 

27.03.2019

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o vydání změny č. 6 integrovaného povolení pro zařízení „VKS Marefy“

(doc, 52 kB) 

27.03.2019

Skládka S-OO3 s odděleným sektorem S-OO1 Žabčice - zveřejnění rozhodnutí o změně č. 18 IP

(pdf, 164 kB) 

27.03.2019

Biodegradační plocha Bavory - zveřejnění rozhodnutí o změně č. 5 IP

(pdf, 167 kB) 

22.03.2019

Zařízení pro povrchové úpravy Oslavany- Z8 IPPC - zveřejnění rozhodnutí

(doc, 48 kB) 

19.03.2019

Skládka odpadů, k. ú. Poštorná - oznámení o zveřejnění rozhodnutí o vydání změny č. 8 integrovaného povolení

(pdf, 151 kB) 

19.02.2019

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o vydání změny č. 7 integrovaného povolení pro zařízení „Výroba blokového polyuretanu“

(doc, 52 kB) 

22.01.2019

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření JMK 2019

08.01.2019

Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu JMK na rok 2019

(doc, 13 kb) 

29.06.2018

Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu JMK za rok 2017

(pdf, 59 kB) 

29.06.2018

Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu JMK 2019 - 2021

(pdf, 74 kB) 

10.10.2013

Postup pro vyřizování stížností podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

(doc, 64 kB) 

14.08.2017

Africký mor prasat - nařízení Státní veterinární správy