Jihomoravský kraj

Ostatní

24.04.2018

Usnesení - Zařízení pro sběr, výkup a skladování odpadu – Ekologický park / Přístřešek a objekt skladů sloužící ke skladování a manipulaci s odpady

(pdf, 391 kB) 

24.04.2018

Rozhodnutí o změně rybářského revíru č. 461 140 - Svratka 4

(pdf, 203 kB) 

23.04.2018

Stanovisko SEA ke koncepci "Plán udržitelné mobility města Brna"

(pdf, 387 kB) 

23.04.2018

„Areál „Svoz“, SAKO Brno, a.s.“, k. ú. Židenice, okr. Brno-město - rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení dle ustanovení § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

(doc, 204 kB) 

20.04.2018

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o vydání změny č. 4 integrovaného povolení pro zařízení „Farma Hodonín – Pánov“

(doc, 49 kB) 

20.04.2018

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o vydání změny č. 6 integrovaného povolení pro zařízení „Farma Velký Karlov – výkrm prasat“

(doc, 50 kB) 

20.04.2018

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - pochybnost o vodním toku v k.ú. Rosice u Brna

(pdf, 239 kB) 

19.04.2018

„CTPark Blučina, BLU3“ (verze listopad 2017), v k. ú. Blučina, okr. Brno-venkov – informace o vydání závěru zjišťovacího řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

(pdf, 268 kB) 

19.04.2018

Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha - závěr zjišťovacího řízení SEA

(pdf, 188 kB) 

19.04.2018

Rozšíření slévárny železných kovů společnosti Moravia Tech, a.s. o lití a zpracování neželezných kovů - závěr ZŘ EIA

(doc,142 kB) 

18.04.2018

Oznámení o vydání změny č. 6 integrovaného povolení pro zařízení „Farma Žabčice (Kotlůvek)“, k. ú. Žabčice, dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů

(pdf, 246 kB) 

17.04.2018

Zařízení ke sběru, výkupu a využívání stavebních odpadů - recyklační středisko, provoz Brno-Chrlice - informace o vydání závěru zjišťovacího řízení EIA

(pdf, 220 kB) 

17.04.2018

Středisko recyklace minerálních odpadů Černovická terasa – podání březen 2018“ – zveřejnění dokumentace EIA

(pdf, 311 kB) 

17.04.2018

Výrobní linka L 12“ k. ú. Přímětice, okr. Znojmo – zveřejnění oznámení EIA

(pdf, 221 kB) 

13.04.2018

Výpis usnesení z 13. zasedání ZJMK

(doc, 83,9 kB) 

13.04.2018

Nařízení SVS/2018/042015-G ukončení platnosti SVS/2017/005393-G která byla vydána k tlumení a zamezení šíření varroázy včel

(pdf, 187 kB) 

11.04.2018

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - změna povolení k vypouštění odpadních vod - SLADOVNY SOUFFLET ČR, a.s.

(pdf, 162 kB) 

11.04.2018

Informace o vydání stanoviska SEA k Návrhu změny č. 1 územního plánu Plenkovice

(pdf, 388 kB) 

06.04.2018

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o vydání integrovaného povolení pro zařízení „Výkrm brojlerů – zemědělský areál Hodonín – Pánov“

(doc, 51 kB) 

06.04.2018

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o vydání změny č. 7 integrovaného povolení pro zařízení „Galvanovna Vyškov“

(doc, 52 kB)  

04.04.2018

Rozhodnutí o změně rybářského revíru č. 463 053 - Radějovský potok 1

(pdf, 192 kB) 

29.03.2018

Svolání 14. zasedání Zastupitelstva JMK

(doc, 169 kB) 

28.03.2018

Plavební komora Hodonín (Rekreační přístav Hodonín) - oznámení EIA MŽP

(pdf, 258 kB) 

26.03.2018

Sdělení Ministerstva životního prostředí k evidenci ochranných pásem vodních zdrojů

(pdf, 227 kB) 

29.01.2018

"Silnice I/42 Brno VMO v úseku tunel Vinohrady – D1“, k. ú. Židenice, Líšeň, Černovice, Brněnské Ivanovice, Komárov, Horní Heršpice, Dolní Heršpice, okr. Brno-město – informace o závěru zjišťovacího řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů

(pdf, 259 kB) 

10.01.2018

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření JMK 2018

05.01.2018

Schválený rozpočet JMK na rok 2018 - oznámení o zveřejnění

(pdf, 80 kB) 

27.11.2017

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o vydání změny č. 2 integrovaného povolení pro zařízení "Provozovna zpracování autovraků", k.ú. Horní Heršpice

(doc, 49 kB) 

22.11.2017

Oznámení aktualizace předběžného vyhodnocení povodňových rizik

(pdf, 102 kB), (pdf, 65 kB), (jpg, 2,98 MB) 

26.06.2017

Oznámení o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu JMK 2018-2020

(pdf, 70 kB) 

26.06.2017

Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu JMK za rok 2016

(pdf, 79 kB) 

21.06.2017

Oznámení o vydání změny č. 7 integrovaného povolení pro zařízení „Chov prasat Těšany“, v k. ú. Těšany, dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů

(pdf, 243 kB) 

24.03.2017

Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení "Stavební úpravy veřejných ploch při ulici Bulínova"

(doc, 133 kB) 

09.02.2017

„Sklad zemědělských a chovatelských potřeb“, k. ú. Bohaté Málkovice, okr. Vyškov; zveřejnění závěru zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 zákona č. 100/2001 Sb.

(pdf, 466 kB) 

09.02.2017

Farma pro chov brojlerů Šumice v k. ú. Šumice - závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí

(pdf, 425 kB) 

10.10.2013

Postup pro vyřizování stížností podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

(doc, 64 kB)