Jihomoravský kraj

Ostatní

11.10.2018

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Bzenec a obcí Syrovín

(pdf, 945 kB) 

11.10.2018

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Bzenec a obcí Domanín

(pdf, 958 kB) 

11.10.2018

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Telnice

(pdf, 842 kB) 

11.10.2018

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Syrovice

(pdf, 695 kB) 

11.10.2018

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Ponětovice

(pdf, 864 kB) 

11.10.2018

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Bílovice nad Svitavou

(pdf, 874 kB) 

11.10.2018

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Podolí

(pdf, 885 kB) 

11.10.2018

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Omice

(pdf, 872 kB) 

11.10.2018

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Mokrá-Horákov

(pdf, 862 kB) 

11.10.2018

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Kovalovice

(pdf, 861 kB) 

11.10.2018

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Řícmanice

(pdf, 828 kB) 

11.10.2018

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Prštice

(pdf, 861 kB) 

11.10.2018

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Radostice

(pdf, 882 kB) 

11.10.2018

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Rebešovice

(pdf, 869 kB) 

11.10.2018

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Střelice

(pdf, 864 kB) 

11.10.2018

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Sivice

(pdf, 863 kB) 

11.10.2018

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Prace

(pdf, 830 kB) 

11.10.2018

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Šlapanice a městysem Pozořice

(pdf, 859 kB) 

11.10.2018

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Popůvky

(pdf, 869 kB) 

04.10.2018

Rozhodnutí o změně rybářského revíru č. 461 084 - Morava 4A

(pdf, 166 kB) 

04.10.2018

Rozhodnutí o změně rybářského revíru č. 461 185 - Loučka 1A

(pdf, 166 kB) 

04.10.2018

Rozhodnutí o změně rybářského revíru č. 461 075 - Líšeňská říčka 1

(pdf, 170 kB) 

04.10.2018

Rozhodnutí o změně rybářského revíru č. 461 073 - Kyjovka 3B

(pdf, 167 kB) 

04.10.2018

Rozhodnutí o změně rybářského revíru č. 461 194 - Kyjovka 2E

(pdf, 167 kB) 

04.10.2018

Rozhodnutí o změně rybářského revíru č. 461 174 - Kyjovka 2B

(pdf, 166 kB) 

04.10.2018

Rozhodnutí o změně rybářského revíru č. 461 179 - Kyjovka 2D

(pdf, 166 kB) 

03.10.2018

Rozhodnutí o změně rybářského revíru č. 461 173 - Kyjovka 2C

(pdf, 167 kB) 

03.10.2018

Rozhodnutí o změně rybářského revíru č. 461 069 - Kyjovka 2

(pdf, 166 kB) 

03.10.2018

Rozhodnutí o změně rybářského revíru č. 461 193 - Kyjovka 2/2

(pdf, 166 kB) 

03.10.2018

Usnesení o neprodloužení lhůty pro navrhování důkazů a činění jiných návrhů v řízení o povolení provozu vyjm. stac. zdrojů znečišťování ovzduší v rámci BPS Velký Karlov

(pdf, 234 kB) 

02.10.2018

Přesun zásobníku na kyselinu fosforečnou termickou 40% - závěr zjišťovacího řízení EIA

(pdf, 443 kB) 

01.10.2018

Oznámení o vydání rozhodnutí o změně č. 7 integrovaného povolení pro zařízení "Farma Žabčice (Kotlůvek), k.ú. Žabčice

(doc, 51 kB) 

01.10.2018

Oznámení o zveřejnění časového plánu a programu prací pro zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik

(pdf, 322 kB) 

01.10.2018

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o vydání změny č. 15 integrovaného povolení pro zařízení "Tavírna hliníku", k.ú. Přízřenice

(doc, 56 kB) 

01.10.2018

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o vydání změny č. 6 integrovaného povolení pro zařízení "Farma chovu prasat Višňové", k.ú. Višňové

(doc, 53 kB) 

01.10.2018

Rozšíření zpracovatelské kapacity biodegradační plochy Bavory v areálu firmy Mikros-vín Mikulov, kom. spol., k.ú. Bavory, okr. Břeclav-zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., zahájení zjišťovacího řízení

(doc, 75 kB) 

01.10.2018

Pískovna Žabčice - VI. etapa, k.ú. Žabčice, okr. Brno-venkov - zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., zahájení zjišťovacího řízení

(doc, 77 kB) 

27.09.2018

Rozhodnutí o změně rybářského revíru č. 461 166 - Kyjovka 2/1

(pdf, 163 kB) 

25.09.2018

Řízená skládka odpadů S-OO3 Mutěnice-Hraničky, k.ú. Mutěnice-zveřejnění rozhodnutí o změně č. 8 integrovaného povolení

(doc, 52 kB) 

25.09.2018

Provozování zařízení ke sběru a využívání odpadů (R5, R12) – podání září 2018 - zveřejnění oznámení EIA

(pdf, 525 kB) 

25.09.2018

Rozmnožovací chov slepic Miroslav 2 - zveřejnění rozhodnutí o vydání změny č. 1 IP

(pdf, 483 kB) 

24.09.2018

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o vydání změny č. 4 integrovaného povolení pro zařízení „Farma Střelice – zařízení pro intenzivní výkrm drůbeže“

(doc, 51 kB) 

24.09.2018

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o vydání změny č. 14 integrovaného povolení pro zařízení „Fluidní kotle FK1 a FK2“ v k. ú. Hodonín

(doc, 51,5 kB) 

21.09.2018

Jihomoravská obalovna s.r.o. – obalovna Rajhradice - zveřejnění dokumentace EIA

(pdf, 513 kB) 

29.06.2018

Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu JMK za rok 2017

(pdf, 59 kB) 

29.06.2018

Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu JMK 2019 - 2021

(pdf, 74 kB) 

10.01.2018

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření JMK 2018

(doc, 42 kB) 

05.01.2018

Schválený rozpočet JMK na rok 2018 - oznámení o zveřejnění

(pdf, 80 kB) 

27.11.2017

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o vydání změny č. 2 integrovaného povolení pro zařízení "Provozovna zpracování autovraků", k.ú. Horní Heršpice

(doc, 49 kB) 

21.06.2017

Oznámení o vydání změny č. 7 integrovaného povolení pro zařízení „Chov prasat Těšany“, v k. ú. Těšany, dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů

(pdf, 243 kB) 

24.03.2017

Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení "Stavební úpravy veřejných ploch při ulici Bulínova"

(doc, 133 kB) 

09.02.2017

„Sklad zemědělských a chovatelských potřeb“, k. ú. Bohaté Málkovice, okr. Vyškov; zveřejnění závěru zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 zákona č. 100/2001 Sb.

(pdf, 466 kB) 

09.02.2017

Farma pro chov brojlerů Šumice v k. ú. Šumice - závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí

(pdf, 425 kB) 

10.10.2013

Postup pro vyřizování stížností podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

(doc, 64 kB) 

14.08.2017

Africký mor prasat - nařízení Státní veterinární správy