Jihomoravský kraj

Ostatní

19.07.2019

Informace o vydání stanoviska SEA k "Návrhu změny č. 1 ÚP Vyškov"

(pdf, 149 kB) 

19.07.2019

Silnice I/55 Břeclav, obchvat - SO 916 Přemístění betonárny - zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., zahájení zjišťovacího řízení

(pdf, 158 kB) 

18.07.2019

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o vydání změny č. 2 integrovaného povolení pro zařízení „Výrobna krmných směsí Vyškov“

(doc, 52 kB) 

17.07.2019

Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje

(doc, 1,53 MB) 

17.07.2019

Výrobně skladovací areál Rosice – Recyklace PET - zveřejnění oznámení EIA

(pdf, 150 kB) 

17.07.2019

Protipovodňová opatření v zastavitelné zóně v k.ú. Měnín - rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení EIA

(pdf, 282 kB) 

16.07.2019

Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje

(rtf, 384 kB) 

15.07.2019

Nařízení SVS 2019/082832-B mor včelího plodu - vymezení ochranného pásma

(pdf, 228 kB) 

11.07.2019

ČOV Boskovice - Intenzifikace“, k. ú. Boskovice, okr. Blansko – zveřejnění závěru zjišťovacího řízení

(pdf, 325,8 kB) 

10.07.2019

„Výrobní hala SOLIRA – změna účelu užívání objektu, odp. jímka“, k. ú. Dubňany, okr. Hodonín – vyvěšení informace o oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

(pdf, 141 kB) 

09.07.2019

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí změny č. 8 integrovaného povolení společnosti HELUZ s.r.o. pro zařízení "Cihelna pro výrobu cihelných pálených výrobků", k.ú. Hevlín

(doc, 58 kB) 

02.07.2019

Centrální kompostárna Brno - zveřejnění rozhodnutí o změně č. 1 IP

(pdf, 164 kB) 

28.06.2019

Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu JMK na období 2020-2022

(pdf, 66,2 kB) 

28.06.2019

Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu JMK za rok 2018

(pdf, 65 kB) 

22.01.2019

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření JMK 2019

08.01.2019

Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu JMK na rok 2019

(doc, 13 kb) 

10.10.2013

Postup pro vyřizování stížností podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

(doc, 64 kB) 

14.08.2017

Africký mor prasat - nařízení Státní veterinární správy