Jihomoravský kraj

Ostatní

12.12.2018

Sanace území po těžbě cihlářské suroviny - Boskovice-závěr zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 zákona č. 100/2001 Sb.

(doc, 354 kB) 

12.12.2018

Vetropack Kyjov- Z13 IPPC- zveřejnění rozhodnutí

(doc,46 kB) 

11.12.2018

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - prodloužení platnosti povolení k vypouštění odpadních vod - ČOV Alfa - STRABAG, a. s.

(pdf, 173 kB) 

07.12.2018

Oznámení zahájení správního řízení - povolení nakládání s vodami - Závlahový kanál Brod nad Dyjí - Bulhary - Valtice

(pdf, 257 kB) 

06.12.2018

Návrh územního plánu Vracov - informace o vydání stanoviska k vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí (tzv. SEA stanoviska) dle ust. §10g a 10i zákona č. 100/2001 Sb.

(doc, 66 kB) 

05.12.2018

Návrh územního plánu Rosice“ – informace o vydání stanoviska k vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí (tzv. SEA stanoviska) dle ust. § 10g a 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

(pdf, 132 kB) 

04.12.2018

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Březina

(pdf, 1862 kB) 

04.12.2018

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Hradčany

(pdf, 1365 kB) 

04.12.2018

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Dolní Loučky

(pdf, 1396 kB) 

04.12.2018

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Tišnov a městysem Nedvědice

(pdf, 1375 kB) 

04.12.2018

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Lomnička

(pdf, 1392 kB) 

04.12.2018

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Kyjov a městem Bzenec

(pdf, 447 kB) 

04.12.2018

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Vohančice

(pdf, 1397 kB) 

04.12.2018

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Olší

(pdf, 1389 kB) 

04.12.2018

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Tišnov a městysem Drásov

(pdf, 1360 kB) 

04.12.2018

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Železné

(pdf, 1324 kB) 

03.12.2018

Zařízení „Výkrm kuřecích brojlerů Kučerov“ v k. ú. Kučerov společnosti ROSTĚNICE, a.s. - zveřejnění vyjádření odborně způsobilé osoby dle § 11 odst. 3 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci

(doc, 75 kB) 

03.12.2018

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o vydání změny č. 9 integrovaného povolení pro zařízení „Cukrovar v Hrušovanech nad Jevišovkou“

(doc, 51 kB) 

22.11.2018

SLV - SOK - V439/440 - Nové dvojité vedení - zveřejnění dokumentace EIA MŽP

(pdf, 133 kB) 

21.11.2018

Svolání 18. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje

(doc, 166 kB) 

20.11.2018

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o vydání změny č. 10 integrovaného povolení pro zařízení „Výroba fosforečné chemie a detergentů“ v k. ú. Poštorná

(doc, 52 kB) 

16.11.2018

„CTPark Blučina, BLU3 – změna záměru“ (verze říjen 2018), k. ú. Blučina, okr. Brno-venkov - zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, zahájení zjišťovacího řízení

(pdf, 184 kB) 

16.11.2018

Skládka S-OO3 s odděleným sektorem S-OO1 Žabčice - Z17 IPPC - zveřejnění rozhodnutí

(pdf, 149 kB) 

15.11.2018

Mořící linka tažírny trub - Z7 IPPC - vyvěšení rozhodnutí

(doc, 48 kB) 

30.10.2018

Informace o vydání stanoviska SEA k Návrhu ÚP Mikulov

(pdf., 147 kB) 

24.10.2018

Oznámení o zahájení správního řízení ve věci žádosti o vydání změny č. 2 integrovaného povolení společnosti ROSTĚNICE, a.s. pro zařízení „Výkrm kuřecích brojlerů Kučerov“ v k. ú. Kučerov, o zveřejnění žádosti o vydání změny č. 2 IP a zaslání žádosti k vyj

(doc, 140 kB) 

01.10.2018

Oznámení o zveřejnění časového plánu a programu prací pro zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik

(pdf, 322 kB) 

29.06.2018

Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu JMK za rok 2017

(pdf, 59 kB) 

29.06.2018

Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu JMK 2019 - 2021

(pdf, 74 kB) 

10.01.2018

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření JMK 2018

(doc, 42,5 kB) 

05.01.2018

Schválený rozpočet JMK na rok 2018 - oznámení o zveřejnění

(pdf, 80 kB) 

27.11.2017

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o vydání změny č. 2 integrovaného povolení pro zařízení "Provozovna zpracování autovraků", k.ú. Horní Heršpice

(doc, 49 kB) 

21.06.2017

Oznámení o vydání změny č. 7 integrovaného povolení pro zařízení „Chov prasat Těšany“, v k. ú. Těšany, dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů

(pdf, 243 kB) 

24.03.2017

Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení "Stavební úpravy veřejných ploch při ulici Bulínova"

(doc, 133 kB) 

09.02.2017

„Sklad zemědělských a chovatelských potřeb“, k. ú. Bohaté Málkovice, okr. Vyškov; zveřejnění závěru zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 zákona č. 100/2001 Sb.

(pdf, 466 kB) 

09.02.2017

Farma pro chov brojlerů Šumice v k. ú. Šumice - závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí

(pdf, 425 kB) 

10.10.2013

Postup pro vyřizování stížností podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

(doc, 64 kB) 

14.08.2017

Africký mor prasat - nařízení Státní veterinární správy