Jihomoravský kraj

Základní informace o Radě pro rozvoj lidských zdrojů Jihomoravského kraje

Rada pro rozvoj lidských zdrojů Jihomoravského kraje (dále jen „RRLZ“) je stálým poradním, iniciativním a koordinačním orgánem Zastupitelstva Jihomoravského kraje v oblastech strategického řízení rozvoje lidských zdrojů. Prostřednictvím aktivit zúčastněných subjektů podporuje rozvoj lidského potenciálu jako jednoho z pilířů pozitivního hospodářského vývoje i celkové sociální a kulturní úrovně kraje.

 

RRLZ JMK se dnem 23. 4. 2009 stala poradním orgánem Zastupitelstva Jihomoravského kraje. 

 

Členové Rady pro rozvoj lidských zdrojů Jihomoravského kraje

Funkce Jméno a příjmení Organizace Email
Předseda JUDr. Jana Pejchalová Jihomoravský kraj bednarova.renata@kr-jihomoravsky.cz
 
Místopředseda Ing. Stanislav Holemý Best – Business,a.s.

stanislav.holemy@bestb.cz

Místopředseda RNDr. Miloš Šifalda Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, z.s.p.o. milos.sifalda@jcmm.cz 
Zástupce JMK Mgr. Ing. Taťána Malá Jihomoravský kraj

lancuchova.jana@kr-jihomoravsky.cz

Zástupce JMK Bc. Michal Doležel Jihomoravský kraj poppeova.lucie@kr-jihomoravsky.cz
Zástupce JMK Ing. Jiří Lukášek Jihomoravský kraj lukasek.jiri@kr-jihomoravsky.cz  
Zástupce Statutárního města Brna PhDr. Marie Klusoňová Magistrát města Brna klusonova.marie@brno.cz
Zástupce úřadů práce RNDr. Josef Pitner, Ph.D. ÚP ČR, krajská pobočka Brno josef.pitner@uradprace.cz
Zástupce úřadů práce Ing. Josef Bürger ÚP ČR, krajská pobočka Brno josef.burger@uradprace.cz
Zástupce hospodářských komor Ing. Tomáš Psota, MBA Krajská hospodářská komora jižní Moravy psota@khkjm.cz
Zástupce zaměstnavatelských svazů Ing. Pavel Zezula   Svaz průmyslu a dopravy ČR Pavel_Zezula@mosilana.cz
Zástupce odborových svazů Stanislava Slavíková RROS ČMKOS s.slavikova@volny.cz
Zástupce základních a středních škol Ing. Mgr. Pavel Vlach Asociace ředitelů středních odborných škol JMK Vlach.Pavel@vassboskovice.cz 
Zástupce vysokých škol Prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. Masarykova univerzita prorektor.soc@muni.cz
Zástupce neziskových organizací Jaromír Hron Asociace nestátních neziskových organizací JMK hron@annojmk.cz
Stálý host PhDr. Milada Pelajová OP Zaměstnanost milada.pelajova@seznam.cz
Stálý host Ing. Jaroslav Weigl Rada pro národnostní menšiny Jaroslav.weigl@konzulat.eu
Stálý host RNDr. Jiří Herman Asociace ředitelů gmynázií herman@jaroska.cz
Stálý host Ing. Jan Marek Predikce trhu práce - KOMPAS ing.janmarek@volny.cz

 

 

 

 

Tajemnice RRLZ: Ing. Kateřina Kozáková, odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu JMK, tel.: 541 651 396, kozakova.katerina@kr-jihomoravsky.cz