Jihomoravský kraj

Ředitel krajského úřadu

JUDr. Roman Heinz, Ph.D.

S účinností od 1. srpna 2017 byl ředitelem Krajského úřadu Jihomoravského kraje jmenován JUDr. Roman Heinz, Ph.D.

JUDr. Roman Heinz, Ph.D. má dlouholeté zkušenosti z práce ve veřejné správě. Na Krajském úřadě Jihomoravského kraje působí od srpna 2011 ve funkci vedoucího odboru kontrolního a právního Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Od 2. května 2017 byl pověřen zastupováním dočasně neobsazeného místa ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

 

Krajský úřad 

 

Adresa:

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3
601 82 Brno

 

Kontakty:

telefon: 541 651 201
e-mail: heinz.roman@kr-jihomoravsky.cz