Jihomoravský kraj

Na Veletrhu odborného vzdělávání se představuje dvaadvacet krajských škol technického zaměření

Celkem dvaadvacet krajem zřizovaných škol technického zaměření se ode dneška (9. října 2017) představuje na jubilejním desátém Veletrhu odborného vzdělávání. Ten je v posledních letech nedílnou součástí Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Letošní prezentaci jihomoravských škol na veletrhu slavnostně zahájili představitelé kraje v čele s hejtmanem Bohumilem Šimkem.

Hejtman Šimek při této příležitosti zdůraznil, že technické obory mají na jižní Moravě dlouhodobě významné místo. „Zvýšená poptávka zaměstnavatelů po kvalifikovaných absolventech těchto oborů prokazuje jejich perspektivnost i atraktivitu. Prezentace dvaadvaceti škol technického zaměření umožní dětem i jejich rodičům blíže poznat jednotlivé obory, možnosti studia, mimoškolní aktivity i perspektivu zaměstnání. Žáci, kteří končí základní školu, si zde také mohou promluvit s žáky středních škol, prohlédnout a vyzkoušet některé z exponátů v expozicích středních škol. Zájem o veletrh stoupá. V roce 2007 ho navštívilo 700 dětí, v letošním roce je objednáno na jeho prohlídku 1700 žáků základních škol a téměř 6000 žáků středních škol,“ uvedl hejtman.

Veletrh odborného vzdělávání je určený především žákům 8. a 9. tříd základních škol, dále široké laické a odborné veřejnosti. Součástí je interaktivní prezentace, kde si každý může vyzkoušet své znalosti a dovednosti, a bohatý doprovodný program. Garantem Veletrhu odborného vzdělávání a dalších aktivit, které slouží k podpoře odborného vzdělávání v kraji, je Rada pro rozvoj lidských zdrojů kraje. Ta je stálým poradním, iniciativním a koordinačním orgánem Zastupitelstva Jihomoravského kraje.

Jihomoravský kraj ve spolupráci se středními školami a zaměstnavateli v regionu vydal v loňském roce edukativní brožuru s názvem „Končíš základku? Kam dál, aby to stálo za to!?“ , která by měla usnadnit žákům posledních ročníků základních škol - budoucím středoškolákům - ale i jejich rodičům, výchovným poradcům, pedagogům a veřejnosti orientaci v konkrétních možnostech dalšího rozvoje absolventa základní školy.

Obsah brožury nabízí souhrnné a aktuální informace, které by mohly pomoci při jedné z prvních kariérních voleb. V první části čtenář najde stručnou charakteristiku rozložení zaměstnanosti v Jihomoravském kraji, a to i v jednotlivých profesích a profesních skupinách. Brožura předkládá grafické znázornění vývojových trendů na trhu práce v posledních letech, aby si čtenář sám mohl udělat představu o rozložení pracovní síly a případných změnách v jednotlivých profesích a zamyslel se nad svou vlastní budoucností. O jaké absolventy mají zaměstnavatelé na jižní Moravě dlouhodobě zájem a jak to bude v budoucnu? Jaký je vývoj hrubé měsíční mzdy v jednotlivých profesních odvětvích? Odpověď na takové otázky lze najít právě v první části této brožury.

Druhá část brožury předkládá nabídku vybraných a podporovaných oborů na středních školách v Jihomoravském kraji. Jedná se o širokou paletu odborných oborů, po jejichž zdárném absolvování může mladý člověk založit svou profesní a kariérní dráhu nebo pokračovat na stejně odborně zaměřeném oboru na vysoké škole. Ke zvážení a výběru mohou také přispět mimoškolní volnočasové aktivity, které střední školy pro své žáky organizují nebo prospěchová stipendia pro některé vybrané obory. Střední školy aktivně spolupracují v odborné praxi s oborově odpovídajícími firmami, které se mohou stát prvním zaměstnavatelem pro absolventy. Možnosti takové spolupráce slibují pro žáky a učně lepší orientaci v praxi a tak i potencionálně vyšší uplatnitelnost. O uplatnění se na trhu práce pak pojednává kapitola s příběhy absolventů odborného středoškolského studia, kteří se již úspěšně uchytili u konkrétních zaměstnavatelů v Jihomoravském kraji. V kapitole v závěru brožury nalezne čtenář strukturované představení významných zaměstnavatelů, kteří stabilně a dlouhodobě působí v území kraje a představují tak perspektivu budoucího pracovního uplatnění.

Brožuru najdete zde: https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=247519&TypeID=2
foto JMKfoto JMKfoto JMK