Jihomoravský kraj

Rada zřídila poradní sbor pro oblast lůžkové zdravotní péče

S ohledem na demografický vývoj ovlivňující další směřování oblasti zdravotnictví a její významné propojování s oblastí sociální péče byl zřízen poradní sbor pro oblast segmentu lůžkové péče. Rozhodla o tom krajská rada na svém jednání 9. listopadu 2017.

„Poradní sbor bude složen z odborníků – zástupců Ministerstva zdravotnictví, zdravotních pojišťoven, nemocnic a univerzit. Jeho hlavním úkolem bude příprava podkladů, na jejichž základě by bylo možné zadat zpracování nezávislé studie zkušeným externím subjektem. Tato studie by následně sloužila kraji jako zřizovateli krajských nemocnic k určení jejich dalšího směřování a k výběru vhodného způsobu provozování. Naším cílem bude dosáhnout jejich vyšší efektivity a v důsledku toho také snížení nároků na jejich financování z rozpočtu kraje,“ uvedl hejtman Bohumil Šimek.

Poradní sbor pro oblast segmentu lůžkové zdravotní péče má toto složení:

1. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., náměstek pro zdravotní péči, MZ ČR
2. Igor Chlup, člen Rady Jihomoravského kraje, JMK
3. MUDr. Josef Drbal, ředitel Nemocnice Milosrdných bratří, koordinátor poradního sboru
4. MUDr. Roman Kraus, MBA, ředitel Fakultní nemocnice Brno
5. Ing. Jiří Kropáč, ředitel regionální pobočky Brno, VZP ČR
6. Ing. Věra Seidlová, ředitelka Nemocnice Vyškov, p.o.
7. Prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., prorektor pro akademické záležitosti MU Brno