Jihomoravský kraj

Projektový záměr Pasohlávek předán akcionářům

Společnost Thermal Pasohlávky, která je dceřinou společností Jihomoravského kraje a obce Pasohlávky, dokončila ve spolupráci se společností RiseSun přípravu projektového záměru a předala ho svým akcionářům ke schválení. Projektový záměr dává komplexní informace o možné výstavbě lázeňského resortu ve spolupráci se strategickým investorem. Popisuje navržené funkční celky, nutné investice, obsahuje právní analýzu i ekonomické vyhodnocení projektu.

Dne 13. 5. 2017 byla mezi Jihomoravským krajem a společností RiseSun uzavřena „Smlouva o společném postupu“, jejímž cílem je příprava realizace lázeňského a rekreačního centra Pasohlávky. Záměrem je vybudovat komplexní lázeňský resort, který bude kombinovat prvky lázeňské péče, možnosti pro rekreaci a sportovní využití, ale současně představí kvalitní nabídku rodinných domků, apartmánů, seniorské ubytování, služby a obchody.

„Kraj a obec má poprvé v historii tohoto projektu v ruce dokumentaci s konkrétními čísly a ekonomickými a právními analýzami, na základě kterých je možné se odpovědně rozhodovat o jeho budoucnosti. V průběhu měsíců prosince a ledna bude projektový záměr projednán ve výborech a komisích Jihomoravského kraje, v Radě JMK, zastupitelstvu obce Pasohlávky a také ve vedení společnosti RiseSun. V lednu příštího roku by se projektem mělo zabývat krajské zastupitelstvo,“ řekl hejtman Bohumil Šimek.

„Na projektovém záměru jsme společně s čínským partnerem pracovali velmi intenzivně. V případě, že projektový záměr bude schválen, jsou obě společnosti, tedy Thermal Pasohlávky i RiseSun připraveny přistoupit k zahájení realizace projektu. V prosinci bude zpracován projekt EIA a na začátku roku 2018 by mohlo dojít k založení společného podniku a zahájení projektových prací na dokumentaci pro územní rozhodnutí,“ řekl předseda představenstva společnosti Thermal Pasohlávky Martin Itterheim.

Celkově jde o investici ve výši cca 1,8 miliardy Kč ve dvou etapách, z toho 1. etapa, jejíž realizaci nyní navrhujeme, je ve výši 1,2 miliardy Kč. Již v 1. etapě projekt nabídne 220 pracovních míst, celkem v obou etapách včetně externích investic zde bude až 560 pracovních míst.
„Pro obec Pasohlávky je to natolik zásadní investice, že k ní samozřejmě budeme přistupovat s odpovídající vážnost, nyní musí projekt projít schvalovacími procesy v orgánech obce. Jak jsem se mohla zatím s materiály seznámit, vše, co je uvedeno v projektu, vychází z územního plánu obce,“ řekla starostka Pasohlávek Martina Dominová.

Projekt výstavby lázeňského a rekreačního centra v Pasohlávkách, který dostal pracovní název Pálava resort a.s., je významnou investiční akcí v rámci Jihomoravského kraje. V případě jeho realizace půjde o významný počin, který zvýší atraktivitu regionu z pohledu turistiky, nabídne nová pracovní místa a zvýší úroveň zdravotní péče v regionu.

Společnost RiseSun, která se uchází o strategické partnerství a je připravena investovat do realizace projektu částku až 2 miliardy Kč, je renomovanou společností, která v Čínské lidové republice postavila a provozuje v této době již 19 hotelů a rekreačních resortů. Další podobné resorty připravuje v této době v dalších zemích. Jde o investora, který již 2 roky intenzivně projevuje svůj zájem o realizaci projektu a v rámci svých možností má pro naplnění projektu připravené finanční prostředky. „Jsme společnost, která realizuje 41 úspěšných projektů po celém světě. Lázně Pasohlávky jsou pro nás důležité mimo jiné i proto, že jde o první projekt v Evropské unii. Je to pro nás také možnost otevřít čínský trh českým společnostem. Naším cílem je realizovat projekty, které jsou nejen o penězích, ale vznikají v souladu s životním prostředím, v souladu se záměry okolních subjektů a v souladu s vizemi a prioritami vedení obce a kraje. Jen za takových podmínek může fungovat dobrý byznys,“ řekl Xu Jie, zástupce čínské společnosti RiseSun.

 

Další podrobnosti ZDE (pdf, 2 MB)
 

foto JMKfoto JMKfoto JMK