Jihomoravský kraj

Zdeněk Novák převzal Cenu Jihomoravského kraje

Cenu Jihomoravského kraje převzal v pátek 8. prosince 2017 v Brně z rukou hejtmana Bohumila Šimka Zdeněk Novák. Ocenění obdržel za dílo, činnost nebo jednání, které výrazným způsobem reprezentuje Jihomoravský kraj a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu.

Zdeněk Novák je odborníkem v oblasti památkové péče, ochrany kulturního dědictví, kulturní krajiny a historie zahradního a krajinářského umění. Na tato témata publikoval řadu odborných statí a přednášek. Byl hlavní osobností týmu, kterému se před více než dvaceti lety podařilo zřídit první krajinné památkové zóny v České republice – Lednicko-valtický areál a Slavkovské bojiště. Tento počin de facto zahájil institucionální péči o kulturní krajinu v ČR a byl v prosinci 1996 korunován oficiálním zápisem kulturní krajiny Lednicko-valtického areálu na Seznam světového a kulturního přírodního dědictví UNESCO. Letošní Ceny Jihomoravského kraje byly slavnostně vyhlášeny v sále konventu Milosrdných bratří v Brně 6. listopadu 2017. Zdeněk Novák si ocenění nemohl převzít z důvodu zahraniční cesty.

Více o letošním předávání Ceny Jihomoravského kraje naleznete zde: https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=351292&TypeID=2 .

foto JMKfoto JMK