Jihomoravský kraj

Střednědobý výhled rozpočtu JMK na období 2019 - 2021

Střednědobý výhled rozpočtu JMK na období 2019 - 2021 schválilo ZJMK dne 21. 6. 2018 usnesením č. 1202/18/Z15 a je zveřejněn v souladu s ustanovením § 3 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Návrh materiálu byl zveřejněn v souladu s ustanovením § 3 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 15 dní před projednáním v ZJMK. 

 

Plné znění materiálu:

 

Textová část střednědobého výhledu rozpočtu (docx, 154 kB)

 

Tabulková část střednědobého výhledu rozpočtu (xlsx, 4 357 kB) a komentář k tabulce č. 5 (xlsx, 19 kB)