Jihomoravský kraj

Závěrečný účet JMK za rok 2017

Závěrečný účet JMK za rok 2017 schválilo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje dne 21.6.2018 usnesením č. 1200/18/Z15 a je zveřejněn v souladu s ustanovením § 17 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Materiál byl zveřejněn v souladu s ustanovením § 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 15 dní před projednáním v zastupitelstvu.

 

 

Plné znění materiálu:

 

Závěrečný účet JMK za rok 2017 (pdf, 14 074 kB)