Jihomoravský kraj

Přírodní parky Jihomoravského kraje - mapa

Přírodní parky Jihomoravského kraje jsou jedinečným turistickým a rekreačním zázemím jeho obyvatel. Jejich území zahrnuje krajinářsky nejcennější celky stále ještě nepostižené neúnosnými stavebními nebo jinými aktivitami. Najdeme v nich řadu významných přírodních lokalit, zvláště chráněných území a významných krajinných prvků s unikátními lesními, teplomilnými nebo mokřadními společenstvy a mnoha chráněnými a ohroženými druhy rostlin. Přírodní parky hostí nemalé množství chráněných a ohrožených druhů živočichů. Veškeré aktivity na území přírodních parků musí být úměrné jejich významu, přírodním a krajinářským hodnotám. Jedině tak budou moci i nadále plnit svou nezastupitelnou roli pro turistiku, rekreaci nebo ochranu přírody.

 

K vytvoření aplikace byly použity materiály z publikace Jihomoravského kraje Přírodní parky Jihomoravského kraje.