Jihomoravský kraj

Informace určené veřejnosti v okolí objektů zařazených do skupiny A dle zákona o prevenci závažných havárií

V minulém roce vydal Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, v součinnosti s odborem životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, sérii příruček uvádějících informace o možném nebezpečí závažné havárie, o preventivních bezpečnostních opatřeních a o žádoucím chování obyvatel v případě vzniku závažné havárie v objektech Jihomoravského kraje zařazených do skupiny A dle zákona o prevenci závažných havárií.

Obsah informace vychází z vyhlášky číslo 228/2015 Sb., o rozsahu zpracování informace veřejnosti, hlášení o vzniku závažné havárie a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie.

Tyto příručky slouží pro získání základního povědomí o zmíněných objektech a také k tomu, aby správně informovaný občan mohl přispět v případě mimořádné události ke snížení možných následků a zvýšil ochranu a bezpečnost svoji i svých spoluobčanů.

Informace o nebezpečí závažné havárie, včetně možného dominoefektu, o preventivních bezpečnostních opatřeních a o žádoucím chování obyvatel v případě vzniku závažné havárie podle zákona o právu na informace o životním prostředí pro objekty provozovatelů zařazených do skupiny „B“ zpracované podle ust. § 34 zákona č. 224/2018 Sb. krajský úřad doposud nezpracovával z důvodu, že pro tyto provozovatele nejsou do dnešního dne stanoveny zóny havarijního plánování a není zpracován vnější havarijní plán (a to z důvodu probíhajících výběrových řízení pro stanovení zón havarijního plánování). Pro tyto provozovatele v současné době jsou platné informace zpracované dle ust. § 25 zákona č. 59/2006 Sb.
 

Informace o nebezpečí závažné havárie, včetně možného dominoefektu, o preventivních bezpečnostních opatřeních a o žádoucím chování obyvatel v případě vzniku závažné havárie podle zákona o právu na informace o životním prostředí pro objekty provozovatelů zařazených do skupiny „A“ zpracované podle ust. § 34 zákona č. 224/2018 Sb. krajský úřad již zpracoval a zpřístupnil na této webové stránce.
 

 

Ke stažení:

AIR PRODUCT spol. s.r.o. 

ASK Chemicals Czech s.r.o.

Českomoravský cement, a.s.

DHL Supply Chain s.r.o.

MOTIP DUPLI s.r.o.

SIAD Czech, spol s.r.o.

VIA-REK, a.s.