Jihomoravský kraj

Aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2019

Aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2019


Dne 28. 2. 2019 byl na zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje schválen usnesením č. 1704/19/Z19 aktualizovaný Akční plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2019. Akční plán je prováděcím dokumentem Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v JMK na období 2018 – 2020, strategického dokumentu Jihomoravského kraje v oblasti sociálních služeb, jehož účelem je stanovit, jakých cílů bude Jihomoravský kraj dosahovat při podpoře osob v nepříznivé sociální situaci a jakých prostředků k tomu bude využívat. SPRSS definuje rozvojové směry a prioritní oblasti v síti sociálních služeb v Jihomoravském kraji.
 

Součástí Akčního plánu je stanovení rozsahu sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2019 v souladu se strategickými cíli definovanými v SPRSS.
 

 Aktualizovaný Akční plán rozvoje sociálních služeb pro rok 2019 (pdf, 1986 kB)