Jihomoravský kraj

Aktualizace č.1 ZÚR JMK

Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje


Do Aktualizace  č.1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a do dokladové dokumentace lze nahlédnout na adrese:

Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor územního plánování a stavebního řádu
kancelář č. 220 a č. 226 (2. patro)
Žerotínovo nám. 3
601 82 Brno
 

  

Nápověda
 
ZÚR JMK - záměry v obci ZÚR JMK - názory, připomínky
Nápověda
Nápověda
Nápověda

 

 

 

Zpráva o uplatňování ZÚR JMK v období 10/20016-12/2018 (pdf, 533 kB)

Příloha č.1 Zprávy - Vyhodnocení požadavků a připomínek  (pdf, 3,3 MB) 


Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje v období 10/2016 - 12/2018 byla schválena dne 28.3.2019 na 20. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje usnesením č. 1802/19/Z20.


 

Zpráva o uplatňování ZÚR JMK v období 10/20016-12/2018 - návrh pro projednání  (pdf, 426 kB)