Jihomoravský kraj

CENA HEJTMANA ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST

Až do 19. března 2019 je možné podat přihlášku do IV. ročníku Ceny hejtmana Jihomoravského kraje za společenskou odpovědnost. Soutěž má za cíl vyzdvihnout a ocenit aktivitu organizací, které si stanovují vysoké etické standardy a naplňují charakter dobrovolné angažovanosti ve prospěch životního prostředí a společnosti.

Přihlášku do soutěže a vyplněný dotazník je možné podat do 19. 3. 2019 e-mailem na adresu posta@kr-jihomoravsky.cz  (s uvedením: adresováno odboru útvar řízení kvality KrÚ JMK) nebo datovou schránkou: Jihomoravský kraj ID: x2pbqzq (s uvedením: adresováno odboru útvar řízení kvality KrÚ JMK).


Pokud byste se rádi soutěže zúčastnili, stáhněte si dotazník, který odpovídá typu organizace, v níž pracujete, a zjistěte, jak na tom ve své organizaci s uplatňováním principů společenské odpovědnosti jste.

Více informací a formuláře najdete na https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=283944&TypeID=2 .