Jihomoravský kraj

Plán zapojení veřejnosti do tvorby Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v JMK pro rok 2020

Plán zapojení veřejnosti do tvorby Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v JMK pro rok 2020

 

Oddělení sociálních služeb Krajského úřadu Jihomoravského kraje zpracovává Akční plán rozvoje sociálních služeb v JMK pro rok 2020, kterým se provádí Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období 2018 – 2020.

Občané kraje se do zpracování tohoto materiálu mohou zapojit svými podněty, nápady, návrhy či připomínkami vedoucí ke zlepšení přehlednosti a srozumitelnosti dokumentu z hlediska jeho struktury i obsahu. Náměty mohou zasílat do pátku 15. března 2019 emailem na adresu maluskova.eva@kr-jihomoravsky.cz,nebo poštou na adresu:

 

Odbor sociálních věcí, oddělení sociálních služeb
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

 

V případě dotazů, kontaktní osobou pro zpracování Akčního plánu pro rok 2020 je:
Mgr. Eva Malušková
e-mail: maluskova.eva@kr-jihomoravsky.cz
telefon: 541 652 164

Zpracovaný návrh Akčního plánu pro rok 2020 bude 29. 3. 2019 veřejně projednán se zástupci poskytovatelů sociálních služeb, obcí a osob, kterým jsou sociální služby poskytovány.

 

Následně bude finální návrh Akčního plánu pro rok 2020 možné i písemně připomínkovat.