Jihomoravský kraj

Životní prostředí

12.06.2019

Prezentace ze semináře 7.6.2019 pro majitele vodohospodářské infrastruktury, který byl pořádán Jihomoravským krajem a Ministerstvem zemědělství a zabýval se problematikou zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích.

21.05.2019

Zóny havarijního plánování JMK

29.04.2019

ODBORNÁ ZPRÁVA - BRNO-ZVONAŘKA - vyhodnocení kvality ovzduší 9/2018 – 2/2019

(pdf 18,3 MB) 

17.06.2019

Akční plán EVVO na období 2019-2020

(pdf, 487 kB) 

14.01.2019

příloha č.1 Specifikace drobného zemědělského podnikatele

14.01.2019

příloha č.2 Seznam katastrálních území v JMK

(xlsx, 33kB) 

14.01.2019

příloha č.3 Příklady výpočtu dotace

14.01.2019

příloha č.4 Vzor smlouvy DT 1

(pdf, 302 kB)) 

14.01.2019

příloha č.5 Vzor smlouvy DT2

14.01.2019

příloha č.6 Vzor rozpočet

14.01.2019

Dotační program_DP_sucho_zeleň_2019

(pdf, 232 kB) 

01.10.2018

Časový plán a program prací pro zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik

19.12.2018

Informace určené veřejnosti v okolí objektů zařazených do skupiny A dle zákona o prevenci závažných havárií

02.07.2018

Formulář žádosti o souhrnné vyjádření odboru životního prostředí

01.06.2018

Přírodní parky Jihomoravského kraje - mapa

23.04.2018

Výskyt Newcastleské choroby (pseudomoru drůbeže) v České republice

14.08.2017

Africký mor prasat - nařízení Státní veterinární správy

03.08.2017

Seznam osob oprávněných přebírat odpady do svého vlastnictví (údaje platné od 2.5.2016)

03.08.2017

Upozornění lékárnám - změna příloh

(doc, 41,5 kB) 

12.01.2017

Povodňový plán Jihomoravského kraje

15.04.2019

Kotlíkové dotace - Operační program Životní prostředí

15.05.2019

Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016-2025

15.07.2019

Záplavová území

27.03.2017

Odborné publikace Ochrany přírody

15.06.2017

Posuzování vlivů na životní prostředí