Jihomoravský kraj

Životní prostředí

31.01.2019

Akční plán EVVO na období 2019-2020

14.01.2019

příloha č.1 Specifikace drobného zemědělského podnikatele

14.01.2019

příloha č.2 Seznam katastrálních území v JMK

(xlsx, 33kB) 

14.01.2019

příloha č.3 Příklady výpočtu dotace

14.01.2019

příloha č.4 Vzor smlouvy DT 1

(pdf, 302 kB)) 

14.01.2019

příloha č.5 Vzor smlouvy DT2

14.01.2019

příloha č.6 Vzor rozpočet

14.01.2019

Dotační program_DP_sucho_zeleň_2019

(pdf, 232 kB) 

01.10.2018

Časový plán a program prací pro zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik

19.12.2018

Informace určené veřejnosti v okolí objektů zařazených do skupiny A dle zákona o prevenci závažných havárií

02.07.2018

Formulář žádosti o souhrnné vyjádření odboru životního prostředí

01.06.2018

Přírodní parky Jihomoravského kraje - mapa

23.04.2018

Výskyt Newcastleské choroby (pseudomoru drůbeže) v České republice

14.08.2017

Africký mor prasat - nařízení Státní veterinární správy

03.08.2017

Seznam osob oprávněných přebírat odpady do svého vlastnictví (údaje platné od 2.5.2016)

03.08.2017

Upozornění lékárnám - změna příloh

(doc, 41,5 kB) 

12.01.2017

Povodňový plán Jihomoravského kraje

15.04.2019

Kotlíkové dotace - Operační program Životní prostředí

04.03.2016

Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016-2025

01.04.2019

Záplavová území

27.03.2017

Odborné publikace Ochrany přírody

15.06.2017

Posuzování vlivů na životní prostředí