Jihomoravský kraj

Životní prostředí

14.08.2017

Africký mor prasat - nařízení Státní veterinární správy

(pdf, 209 kB) 

03.08.2017

Seznam osob oprávněných přebírat odpady do svého vlastnictví (údaje platné od 2.5.2016)

03.08.2017

Upozornění lékárnám - změna příloh

(doc, 41,5 kB) 

12.01.2017

Povodňový plán Jihomoravského kraje

17.03.2016

Metodický návod pro zpracování Plánu odpadového hospodářství obce

11.09.2017

Kotlíkové dotace - Operační program Životní prostředí

04.03.2016

Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016-2025

20.05.2015

K problematice chrousta maďalového

(doc, 44,5 kB) 

06.03.2014

seminář "Extrémy počasí a jeho dopady"

27.03.2017

Atlas krajiny České republiky

22.11.2017

Záplavová území

19.07.2012

Oznámení zrušení organizační složky státu Zemědělské vodohospodářské správy

(pdf, 398 kB) 

27.03.2017

Odborné publikace Ochrany přírody

19.06.2012

Zpětný odběr vyřazených elektrozařízení

15.01.2014

Metodický pokyn k ochraně hnízdních populací rorýse obecného

15.01.2014

Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR

Zpracování aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR bylo zahájeno v květnu 2008. Aktualizace je řízena Řídícím výborem pro aktualizaci při Radě vlády pro udržitelný rozvoj a koordinována Ministerstvem životního prostředí...  

15.06.2017

Posuzování vlivů na životní prostředí