Jihomoravský kraj

Životní prostředí

01.10.2018

Časový plán a program prací pro zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik

03.07.2018

Informace určené veřejnosti v okolí objektů zařazených do skupiny A dle zákona o prevenci závažných havárií

02.07.2018

Formulář žádosti o souhrnné vyjádření odboru životního prostředí

01.06.2018

Přírodní parky Jihomoravského kraje - mapa

23.04.2018

Výskyt Newcastleské choroby (pseudomoru drůbeže) v České republice

14.08.2017

Africký mor prasat - nařízení Státní veterinární správy

03.08.2017

Seznam osob oprávněných přebírat odpady do svého vlastnictví (údaje platné od 2.5.2016)

03.08.2017

Upozornění lékárnám - změna příloh

(doc, 41,5 kB) 

12.01.2017

Povodňový plán Jihomoravského kraje

23.10.2018

Kotlíkové dotace - Operační program Životní prostředí

04.03.2016

Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016-2025

27.11.2018

Záplavová území

27.03.2017

Odborné publikace Ochrany přírody

15.06.2017

Posuzování vlivů na životní prostředí