Jihomoravský kraj

Sociální oblast

16.01.2018

Vyhlášení sbírky šatstva

(pdf, 600 kB) 

10.01.2018

Statistika náhradní rodinné péče k 31.12.2017

(pdf, 298 kB) 

10.01.2018

Maminky v porodnicích dostávají Manuál pro rodiče

29.11.2017

Veřejné opatrovnictví - metodické dny pro obce

(pdf, 397 kB) 

06.10.2017

Aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v JMK pro rok 2018

18.01.2018

Informace pro klienty orgánu sociálně-právní ochrany dětí

(pdf, 886 kB) 

20.07.2017

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2018

30.06.2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2018 -2020

28.06.2017

Pravidla financování 2018

(pdf, 663kB) 

04.07.2017

Informace obcím k novele zákona o pomoci v hmotné nouzi

(pdf, 343 kB) 

10.08.2017

Přehled služeb zařazených do Dočasné síť sociálních služeb v JMK od roku 2017

23.03.2017

Sociálně-právní ochrana dětí a prevence kriminality

(pdf, 202 kB) 

20.03.2017

Na kyberkriminalitu cílí Tým pro mládež

(pdf, 301 kB) 

12.01.2018

Volná kapacita azylových zařízení pro matky s dětmi vJMK

(pdf, 304 kB) 

03.02.2017

Podmínky pro žádost o vstup do Dočasné sítě sociálních služeb v JMK

08.12.2017

Individuální projekt "Podpora sociálně-právní ochrany dětí na KrÚ JMK II"

(pdf, 212 kB) 

17.01.2018

Volná kapacita ZDVOP v JMK včetně Databáze ústavní výchovy

(pdf, 618 kB) 

25.05.2016

Určitě si poradíte 2016

(docx, 663 kB) 

01.02.2016

Schválení dotací poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2016-info

(docx, 14,1 kB) 

02.11.2015

Pomoc rodičům při řešení šikany dítěte

22.10.2015

Koncepce rodinné politiky na období 2015-2019

(pdf, 1.16 MB) 

21.09.2015

Dopis poskytovatelům sociálních služeb k vyhlášení dotačního řízení

(pdf, 452 kB) 

27.07.2015

Dobrá praxe opatrovnictví - publikace MPSV

(pdf, 6.41 MB) 

03.07.2015

Pravidla řízení o přiznání finanční podpory JMK pro rok 2016 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb

(pdf, 1,00 MB) 

15.05.2015

Dotace V růžovém sadu 028481 15 OSV 1

(pdf, 62,2 kB) 

30.04.2015

Statistické údaje o sociální práci v JMK za rok 2014

(pdf, 253 kB) 

12.02.2015

Průvodce náhradní rodinnou péčí

(pdf, 324 kB) 

03.02.2015

Zpráva o činnosti Týmu pro mládež

(pdf, 422 kB) 

10.12.2014

Spolupráce škol a OSPOD

(pdf, 214 kB) 

01.12.2014

Metodika pro hodnocení registrovaných sociálních služeb v JMK - 2. vydání

(pdf., 600 kB) 

11.11.2014

MPSV varuje před podvodnými poskytovali sociálních služeb a vydává desatero pro seniory

(pdf, 136 kB) 

22.10.2014

Informace k roli odpisů v hodnocení a k některým údajům v žádostech o dotaci

(doc, 399 kB) 

11.12.2017

Seznam činností pověřených osob k výkonu SPO

(pdf, 349 kB) 

24.09.2014

Pravidla dotačního řízení

(doc, 74.5kB) 

24.09.2014

Stanovisko odboru sociálních věcí KrÚ JMK k podmínce spolufinacování pro služby odborného poradenství

(doc, 58.5 kB) 

25.06.2014

Dodatek č.1 k Zásadám poskytování dotací pro víceleté období

(doc, 27 kB) 

23.06.2015

Grantový projekt "Podpora sociálně-právní ochrany dětí na KrÚ JMK"

07.01.2014

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

(pdf, 400 kB)