Jihomoravský kraj

Sociální oblast

16.04.2019

Připomínkování Akčního plánu rozvoje sociálních služeb pro rok 2020

07.02.2019

Metodické setkání k veřejnému opatrovnictví 2019

(pdf, 463kB) 

04.02.2019

Vyhlášení termínu k podávání žádostí o zařazení sociálních služeb do podporované Základní sítě sociálních služeb v JMK pro rok 2020

16.01.2019

Dotační program „Podpora služeb pro rodiny poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi“ pro rok 2019

(zip, 874 kB) 

16.01.2019

Dotační program „Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí“ pro rok 2019

(zip, 728 kB) 

16.01.2019

"Dotační program na podporu pečujících osob" pro rok 2019

(zip, 800 kB). 

15.03.2019

Aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2019

25.10.2018

Veřejné opatrovnictví - nejčastější otázky

(pdf, 220 kB) 

09.10.2018

Výzva k podání žádosti o poskytnutí finanční podpory č. 3 v rámci dotačního programu „Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje“ pro rok 2019

(zip 1,56 MB) 

08.10.2018

Elektronický katalog sociálních služeb

21.09.2018

Dodatek č. 1 k Pravidlům pro léta 2019-2020

(pdf, 388kB) 

21.09.2018

Pravidla financování pro 2019-2020

(pdf,1175kB) 

18.02.2019

Informace k registraci poskytovatelů sociálních služeb

11.06.2018

Dočasná síť sociálních služeb od roku 2017

05.02.2018

Zprovoznění nových webových stránek sociálně-právní ochrany dětí

10.01.2018

Maminky v porodnicích dostávají Manuál pro rodiče

29.11.2017

Veřejné opatrovnictví - metodické dny pro obce

(pdf, 397 kB) 

15.03.2019

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2018 -2020

29.10.2018

Pravidla financování 2018

(pdf, 663kB) 

04.07.2017

Informace obcím k novele zákona o pomoci v hmotné nouzi

(pdf, 343 kB) 

01.02.2018

Individuální projekt "Podpora sociálně-právní ochrany dětí na KrÚ JMK II"

(pdf, 212 kB) 

25.05.2016

Určitě si poradíte 2016

(docx, 663 kB) 

01.02.2016

Schválení dotací poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2016-info

(docx, 14,1 kB) 

22.10.2015

Koncepce rodinné politiky na období 2015-2019

(pdf, 1.16 MB) 

21.09.2015

Dopis poskytovatelům sociálních služeb k vyhlášení dotačního řízení

(pdf, 452 kB) 

27.07.2015

Dobrá praxe opatrovnictví - publikace MPSV

(pdf, 6.41 MB) 

03.07.2015

Pravidla řízení o přiznání finanční podpory JMK pro rok 2016 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb

(pdf, 1,00 MB) 

15.05.2015

Dotace V růžovém sadu 028481 15 OSV 1

(pdf, 62,2 kB) 

01.12.2014

Metodika pro hodnocení registrovaných sociálních služeb v JMK - 2. vydání

(pdf., 600 kB) 

11.11.2014

MPSV varuje před podvodnými poskytovali sociálních služeb a vydává desatero pro seniory

(pdf, 136 kB) 

22.10.2014

Informace k roli odpisů v hodnocení a k některým údajům v žádostech o dotaci

(doc, 399 kB) 

24.09.2014

Pravidla dotačního řízení

(doc, 74.5kB) 

24.09.2014

Stanovisko odboru sociálních věcí KrÚ JMK k podmínce spolufinacování pro služby odborného poradenství

(doc, 58.5 kB) 

23.06.2015

Grantový projekt "Podpora sociálně-právní ochrany dětí na KrÚ JMK"

07.01.2014

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

(pdf, 400 kB)