Jihomoravský kraj

Sociální oblast

25.06.2019

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2020

07.02.2019

Metodické setkání k veřejnému opatrovnictví 2019

(pdf, 463kB) 

04.02.2019

Vyhlášení termínu k podávání žádostí o zařazení sociálních služeb do podporované Základní sítě sociálních služeb v JMK pro rok 2020

16.01.2019

Dotační program „Podpora služeb pro rodiny poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi“ pro rok 2019

(zip, 874 kB) 

16.01.2019

Dotační program „Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí“ pro rok 2019

(zip, 728 kB) 

16.01.2019

"Dotační program na podporu pečujících osob" pro rok 2019

(zip, 800 kB). 

25.10.2018

Veřejné opatrovnictví - nejčastější otázky

(pdf, 220 kB) 

09.10.2018

Výzva k podání žádosti o poskytnutí finanční podpory č. 3 v rámci dotačního programu „Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje“ pro rok 2019

(zip 1,56 MB) 

08.10.2018

Elektronický katalog sociálních služeb

21.09.2018

Dodatek č. 1 k Pravidlům pro léta 2019-2020

(pdf, 388kB) 

21.09.2018

Pravidla financování pro 2019-2020

(pdf,1175kB) 

18.02.2019

Informace k registraci poskytovatelů sociálních služeb

11.06.2018

Dočasná síť sociálních služeb od roku 2017

05.02.2018

Zprovoznění nových webových stránek sociálně-právní ochrany dětí

10.01.2018

Maminky v porodnicích dostávají Manuál pro rodiče

29.11.2017

Veřejné opatrovnictví - metodické dny pro obce

(pdf, 397 kB) 

15.03.2019

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2018 -2020

29.10.2018

Pravidla financování 2018

(pdf, 663kB) 

04.07.2017

Informace obcím k novele zákona o pomoci v hmotné nouzi

(pdf, 343 kB) 

01.02.2018

Individuální projekt "Podpora sociálně-právní ochrany dětí na KrÚ JMK II"

(pdf, 212 kB) 

25.05.2016

Určitě si poradíte 2016

(docx, 663 kB) 

01.02.2016

Schválení dotací poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2016-info

(docx, 14,1 kB) 

22.10.2015

Koncepce rodinné politiky na období 2015-2019

(pdf, 1.16 MB) 

21.09.2015

Dopis poskytovatelům sociálních služeb k vyhlášení dotačního řízení

(pdf, 452 kB) 

27.07.2015

Dobrá praxe opatrovnictví - publikace MPSV

(pdf, 6.41 MB) 

03.07.2015

Pravidla řízení o přiznání finanční podpory JMK pro rok 2016 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb

(pdf, 1,00 MB) 

15.05.2015

Dotace V růžovém sadu 028481 15 OSV 1

(pdf, 62,2 kB) 

01.12.2014

Metodika pro hodnocení registrovaných sociálních služeb v JMK - 2. vydání

(pdf., 600 kB) 

11.11.2014

MPSV varuje před podvodnými poskytovali sociálních služeb a vydává desatero pro seniory

(pdf, 136 kB) 

22.10.2014

Informace k roli odpisů v hodnocení a k některým údajům v žádostech o dotaci

(doc, 399 kB) 

24.09.2014

Pravidla dotačního řízení

(doc, 74.5kB) 

24.09.2014

Stanovisko odboru sociálních věcí KrÚ JMK k podmínce spolufinacování pro služby odborného poradenství

(doc, 58.5 kB) 

23.06.2015

Grantový projekt "Podpora sociálně-právní ochrany dětí na KrÚ JMK"

07.01.2014

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

(pdf, 400 kB)