Jihomoravský kraj

Regionální rozvoj

07.03.2019

Projekt "Adaptace na klimatické změny pomocí zelené infrastruktury"

24.01.2019

Dotační příležitosti pro Vaši obec - prezentace

zip (3,8 MB) 

16.01.2019

Dotační programy Jihomoravského kraje v roce 2019

(pdf, 645 kB) 

14.01.2019

příloha č.1 Specifikace drobného zemědělského podnikatele

14.01.2019

příloha č.2 Seznam katastrálních území v JMK

(xlsx, 33kB) 

14.01.2019

příloha č.3 Příklady výpočtu dotace

14.01.2019

příloha č.4 Vzor smlouvy DT 1

(pdf, 302 kB)) 

14.01.2019

příloha č.5 Vzor smlouvy DT2

14.01.2019

příloha č.6 Vzor rozpočet

14.01.2019

Dotační program_DP_sucho_zeleň_2019

(pdf, 232 kB) 

14.01.2019

Podpora zkvalitnění služeb TIC v JMK v roce 2019 - úplné znění včetně příloh

PDF (17,5 MB) 

11.04.2019

Regionálne poradenské centrum SK–CZ

26.02.2019

Profesní vzdělávání pro pracovníky poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském kraji

03.07.2018

Program rozvoje Jihomoravského kraje 2018–2021

01.06.2017

Průzkum zaměstnanosti k 31. 12. 2016

11.04.2019

Program INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika 2014–2020

07.03.2019

Poskytování bezplatné stravy dětem - OP PMP

07.03.2018

Udržitelnost Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 2007-2013

15.04.2019

Kotlíkové dotace - Operační program Životní prostředí

31.01.2019

OP INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020

18.05.2016

Koncepce rozvoje cyklistiky v Jihomoravském kraji na období 2016–2023

28.07.2015

Tematický atlas Jihomoravského kraje

06.01.2016

Komplexní dotazníkové šetření v obcích Jihomoravského kraje k 31.12.2012

09.04.2013

Aktualizace strategické vize Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020

28.05.2012

Ocenění na Tourmap 2012

Významná ocenění získal Krajský úřad Jihomoravského kraje na 9. mezinárodní kartografické přehlídce TOURMAP, která se uskutečnila ve dnech 17. – 20. května 2012 na Výstavišti v Praze. 

03.02.2011

Vývoj lázeňství v Jihomoravském kraji