Jihomoravský kraj

Mapy

Mapový portál Jihomoravského kraje

Počátkem roku 2012 byl uveden do provozu nový Mapový portál. Jedná se o komplexní nástroj pro tvorbu a prezentaci geoinformací v působnosti krajského úřadu. Navazuje tak na úspěšný tématicky zaměřený Geoportál územního plánování JMK.
Na Mapovém portálu najdete informace o geodatech krajského úřadu, tematické mapové kompozice, popisy mapových služeb, editor pro tvorbu metadat podle pravidel směrnice INSPIRE, informace o možnosti poskytování digitálních dat krajského úřadu obcím, projektantům, studentům apod.
Mapové kompozice jsou připraveny nejen pro odborné uživatele, ale i pro širokou veřejnost formou zjednodušených tematických kompozic.
Naleznete zde např. účelovou katastrální mapu Jihomoravského kraje, soubor ortofotomap, ale také ucelené portály jako je např. Geoportál územního plánování, Portál památek a kultury nebo Cykloportál – Jižní Morava.
 

Mapový portál Jihomoravského kraje

 

 

28.07.2015

Tematický atlas Jihomoravského kraje