Jihomoravský kraj

Evropská unie

26.06.2019

Regionálne poradenské centrum SK–CZ

06.03.2018

SoMoPro 3

24.05.2019

OP INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020

26.06.2019

Program INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika 2014–2020

20.06.2019

Poskytování bezplatné stravy dětem - OP PMP

07.03.2018

Udržitelnost Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 2007-2013

18.12.2015

Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravského kraje

Výzva č. 1 k podávání žádosti o dotaci v rámci tzv. kotlíkových dotací, včetně Dotačního programu. (2,75 MB, zip)  

15.04.2019

Kotlíkové dotace - Operační program Životní prostředí

18.03.2013

Posilování institucionální kapacity a efektivnosti Krajského úřadu Jihomoravského kraje a příspěvkových organizací Jihomoravského kraje

09.10.2014

Vzdělávání úředníků a volených zástupců Jihomoravského kraje

20.12.2012

Zkvalitnění personálních činností na Krajském úřadu Jihomoravského kraje

Operační program Přeshraniční spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013

Regional Cooperation Management CZ-AT – Podpora přeshraniční spolupráce a partnerství Regional Cooperation Management CZ-AT – Podpora přeshraniční spolupráce a partnerství

Zdraví - Gesundheit - přeshraniční projekt integrované zdravotní péče Zdraví - Gesundheit - přeshraniční projekt integrované zdravotní péče

Team Morava - řešení mimořádných situací Team Morava - řešení mimořádných situací

Přeshraniční projekt - řešení mimořádných událostí jižní Moravy a Dolního Rakouska Přeshraniční projekt - řešení mimořádných událostí jižní Moravy a Dolního Rakouska


Operační program Přeshraniční spolupráce Slovensko - Česká republika 2007-2013

Cykloturistika Jižní Moravy Cykloturistika Jižní Moravy


Operační program Nadnárodní spolupráce - Střední Evropa 2007-2013

Centrope - středoevropský region Centrope - středoevropský region


Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO

eGON Centrum Jihomoravského kraje eGON Centrum Jihomoravského kraje

Zajištění vybraných sociálních služeb v Jihomoravském kraji Zajištění vybraných sociálních služeb v Jihomoravském kraji

Komunitní plánování sociálních služeb v Jihomoravském kraji Komunitní plánování sociálních služeb v Jihomoravském kraji


Operační program Technická pomoc 2014–2020

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje


7. rámcový program

SoMoPro - regionální grantový program SoMoPro - regionální grantový program


Národní program azylového, migračního a integračního fondu

Integrace cizinců v Jihomoravském kraji Integrace cizinců v Jihomoravském kraji