Jihomoravský kraj

Prohlášení o přístupnosti

Tento dokument obsahuje

Prohlášení o přístupnosti

Webová prezentace Jihomoravského kraje je vytvořena v souladu s Vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti). Splňuje všechna pravidla uveřejněná v příloze této vyhlášky (pravidla pro tvorbu přístupných webových stránek). Bylo využito zkušeností v Metodickém pokynu k vyhlášce č. 64/2008 Sb. s přístupností webových stránek získaných zástupci hendikepovaných osob.

Vyhláška č. 64/2008 Sb., o přístupnosti, vytváří předpoklady pro to, aby hendikepovaní uživatelé internetu – především zrakově a sluchově postižení, osoby s poruchami učení a soustředění a uživatelé se zhoršenou motorikou horních končetin – nebyli jakkoliv diskriminováni při získávání informací od orgánů veřejné správy prostřednictvím webových stránek; a tím napomáhá hendikepovaným uživatelům dosáhnout toho, aby v běžném životě měli stejné nebo alespoň co nejvíce podobné podmínky jako ostatní uživatelé.

 

Informace prezentované v jiných formátech

Na tomto webu jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Odkazy vedoucí na tyto soubory jsou ve výpisech názvů dokumentů doplněny sdělením o typu cílového souboru (souborová přípona nebo ikona použitého formátu) a jeho velikosti.

Dokumenty se mohou vyskytnout v těchto formátech:

Kontakt na správce portálu

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto webu můžete poslat na adresu technického správce portálu webmaster@kr-jihomoravsky.cz