Jihomoravský kraj

Vzdělávání

19.09.2018

Registrace na konferenci Bezpečně ve školách s Integrovaným záchranným systémem

27.08.2018

Registrace na seminář Dítě v džungli paragrafů

Průřezové téma se zaměřením na správněprávní a občanskoprávní postavení dítěte v právním řádu, právní odpovědnost dětí a dítě jako poškozený trestným činem 

Informační a vzdělávací portál Jihomoravského kraje

05.01.2018

Portál o vzdělávání

Vzdělávání ve veřejné správě 

25.10.2012

Zápisy ze zasedání RRLZ