Jihomoravský kraj

IA Útvar interního auditu

13.03.2017

1. Činnost útvaru

13.03.2017

2. Právní předpisy a metodika

02.01.2017

3. Strategické dokumenty

02.01.2017

4. Kontakty

Jmenný seznam pracovníků, telefonní čísla, e-mailové adresy.