Jihomoravský kraj

Krajský úřad

Budova Krajského úřadu JMK

Adresa sídla:

Jihomoravský kraj
Žerotínovo nám. 449/3
601 82 Brno

Telefon: 54165 1111
Fax: 54165 1209
IČ: 70888337
DIČ: CZ70888337
Číslo příjmového účtu: 27-7188260227/0100
ID datové schránky: x2pbqzq

 

Provoz podatelny

 


KONTAKTNÍ ÚDAJE - vyhledávání
KONTAKTNÍ ÚDAJE - organizační schéma
NAVIGACE -  budovy, kanceláře, zasedací místnosti

 

Organizační řád a organizační schéma, náplně činností
Czech POINT

Šifrovaná e-mailová komunikace

Ortofotomapa úřadoven (jpg, 1,52 MB)
Příjezdová mapa (jpg, 346 kB)
Možnosti parkování - centrum (jpg, 2,85 MB)
Příjezdová mapa - centrum (jpg, 336 kB)
Možnosti parkování - Cejl (pdf, 205 kB)
Příjezdová mapa - Cejl (jpg, 302 kB)

Budova Cejl 73 Administrativní a školicí centrum Cejl

Cejl 530/73
601 82 Brno
 

Nabídka pronájmu učeben (pdf, 446 kB)
 

Umístění:

Detašovaná pracoviště

 

Úřední dny, a provozní doba - Czech Point, informace, podatelna, pokladna, vrátnice Krajského úřadu Jihomoravského kraje pro veřejnost:
Pondělí 8:00 – 17:00 hod. úřední den
Úterý 8:00 – 15:00 hod. provozní doba pro veřejnost
Středa 8:00 – 17:00 hod. úřední den
Čtvrtek 8:00 – 15:00 hod. provozní doba pro veřejnost
Pátek 8:00 – 14:00 hod. provozní doba pro veřejnost


Úřední hodiny pro agendu STÁTNÍHO OBČANSTVÍ A MATRIK jsou na přechodnou dobu POUZE PONDĚLÍ A STŘEDA 8-17 hodin.

 

07.12.2015

Strategie Krajského úřadu Jihomoravského kraje

2. aktualizované vydání 2015 (pdf, 635 kB) 

19.09.2013

Kodex etiky Jihomoravského kraje

(pdf, 240 kB) 

18.09.2013

Etický kodex zaměstnanců Jihomoravského kraje

(pdf, 241 kB) 

28.12.2016

Obdržená ocenění a certifikáty Krajského úřadu Jihomoravského kraje

30.11.2017

Jihomoravský kraj je prvním krajem, který obdržel Certifikát ISO/IEC 27001

Certifikační audit dle normy ČSN EN ISO 27001 proběhl na odboru kancelář ředitelky a odboru informatiky. 

19.10.2012

Prestižní certifikát „Přátelské místo“ za rok 2011

14.03.2017

Systém řízení kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016

Na dvou odborech krajského úřadu byl zaveden systém řízení jakosti odpovídající požadavkům ČSN EN ISO 9001:2016. 

29.11.2017

Krajský úřad Jihomoravského kraje a společenská odpovědnost jako součást řízení organizace

07.08.2017

Gender a rovné příležitosti

20.12.2011

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací JMK a jeho orgány

25.02.2014

Veřejná registrační autorita I.CA provozovaná JMK

Krajský úřad Jihomoravského kraje provozuje službu Veřejné registrační autority I.CA, tzn. pracoviště oprávněné vydávat elektronické certifikáty ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu.