Jihomoravský kraj

Ochrana životního prostředí

CITES

Přeregistrace a úhyn

Vydávání registračních listů

Výjimka ze zákazu obchodních činností
 

Formulář žádosti o výjimku CITES

 

Ostatní

Výjimka z ochranných podmínek ohrožených zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů