Jihomoravský kraj

Technická ochana životního prostředí

Ovzduší

Povolení provozu stacionárního zdroje znečišťování ovzduší

Závazné stanovisko k umístění stacionárního zdroje znečišťování ovzduší

Závazné stanovisko k provedení stavby stacionárního zdroje znečišťování ovzduší

 

Odpady

Ekologická likvidace autovraků - doklad (portal.gov.cz)