Jihomoravský kraj

Dokumenty odborů krajského úřadu

19.12.2018

Organizační řád Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Platnost od 1.1.2018, přílohy - organizační schéma, náplně činností odborů a útvarů...