Jihomoravský kraj

3. b) Seznam zřizovaných organizací

Seznam zřizovaných nebo řízených rozpočtových, příspěvkových a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoliv pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu.

Příspěvkové organizace a vědecko-výzkumné instituce

Založené obchodní společnosti

Jihomoravský kraj je členem těchto zájmových sdružení právnických osob:

Podle z. č. 148/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů je zřízena Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, se sídlem v Brně. Jihomoravský kraj má ve Výboru Regionální rady soudržnosti Jihovýchod 8 zástupců.
www.jihovychod.cz

Jihomoravský kraj je členem sdružení bez právní subjektivity "Brněnské centrum evropských studií" (BCES) – koordinace nabídky evropského vzdělávání na brněnských vysokých školách a vytvářet vzdělávací a informační zázemí pro rozvoj všeobecného povědomí o sjednocené Evropě a rozvoj znalostí o Evropské unii pro různé cílové skupiny (pracovníky státní správy, odbornou i laickou veřejnost ve všech oblastech souvisejících se vstupem ČR do EU).
www.bces.cz