Jihomoravský kraj

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Seznamy hlavních dokumentů povinného subjektu koncepční, strategické a programové povahy, které mohou být podle zákona poskytnutyOD Odbor dopravy

OE Odbor ekonomický

OI Odbor informatiky

OINV Odbor investic

OKH Odbor kancelář hejtmana

OKŘ Odbor kancelář ředitele

OKP Odbor kontrolní a právní

OK Odbor kultury a památkové péče

OM Odbor majetkový

ORR Odbor regionálního rozvoje

OSV Odbor sociálních věcí

OSPŽ Odbor správní a Krajský živnostenský úřad

OŠ Odbor školství

OÚPSŘ Odbor územního plánování a stavebního řádu

OVV Odbor vnějších vztahů

OZ Odbor zdravotnictví

OŽP Odbor životního prostředí

IA Útvar interního auditu

ŘK Útvar řízení kvality