Jihomoravský kraj

9. Místo a způsob, jak získat příslušné informace

Právo na informace je zakotveno v Listině základních práv a svobod v čl. 17. Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").

Způsob pro podání žádosti – každý pracovní den v provozní době Krajského úřadu Jihomoravského kraje:

ústně:

písemně:

Vyřizování žádostí o informace podle zákona upravuje směrnice KrÚ – 13. vydání 12/INA-KrÚ, Zásady pro realizaci práva na svobodný přístup k informacím na Krajském úřadě Jihomoravského kraje (pdf, 796 kB), (k nahlédnutí na informacích Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno).