Jihomoravský kraj

Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační národní Terminál)

Czech POINT

Czech POINT, neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde každý člověk může získat všechny informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech a kde bude moci také učinit jakékoliv podání ke státu.

Ověřené výstupy vydávají tato pracoviště:

Provozní doba je shodná s provozní dobou krajského úřadu.

Jaké služby poskytujeme?

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:

Agendy Czech Pointu:

Bližší informace získáte na webové stránce Czech POINT:

http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/23

 

Současně tato pracoviště poskytují

v souladu se zákonem č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů.